Dobrovolníci pečovali o orchidejové louky a malebnou krajinu Bílých Karpat zlému počasí navzdory

Skončil už sto desátý Týden pro les a divočinu. Občas se podobal bačování, občas hře o přežití.<--break->

Dnes končí v Bílých Karpatech letošní sedmý Týden pro les a divočinu Hnutí DUHA. Dvacet pět dobrovolníků přispělo v kraji žítkovských bohyní k obnově krajinné mozaiky, kde se střídají louky a rozptýlená zeleň. Obnovovali orchidejovou louku ručním sečení a pastvou ovcí. Pracovali i a na ochraně lesa, který proměňují ze smrkové monokultury na les smíšený.

Dobrovolníci odstraňovali nedopasky, ochraňovali ovocné stromy na spásané louce proti okusu a vyřezávali tam náletové dřeviny. Občas si i zabačovali s ovcemi. Po většinu týdne zápasili s  nepřízní počasí. Nevzdali se ani v častém dešti a v nelehkých podmínkách tábora daleko od civilizace, kde se vaří v kotlíku na ohni, spí ve stanu, myje v lavoru, pije voda ze studánky a na záchod se chodí do lesa s rýčem.

Pro letošní sedmnáctý ročník Týdnů pro les a divočinu připravilo Hnutí DUHA celkem devět turnusů [1]. Dosavadních sedmi se zúčastnilo devadesát dobrovolníků. Poslední dva týdny se uskuteční na konci prázdnin ve Zlínském a Moravskoslezském kraji [2].

Letos dobrovolníci ošetřili proti okusu pět hektarů lesa na jeho horní hranici poblíž vrcholu Králického Sněžníku. Vyřezali dva hektary borovice kleč, aby tak na vrcholu beskydské hory Smrk mohl žít vzácný tetřev a jeřábek lesní. Vyčistili pět kilometrů jesenického hřebene od odpadků, zprůchodnili prameniště na Malém Dědu pro turisty a odstranili 1 500 kusů semenáčků borovice kleč, kterou zarůstá vrchol Keprníku. 

Týdny pro les pořádá Hnutí DUHA v rámci své práce na ochraně a obnově zdravých lesů a krajiny. Ta pak bude např. více snižovat teplotní výkyvy či lépe zachycovat dešťovou vodu, a tím snižovat sílu a velikost povodní.

Letošní Týdny pro les a divočinu se konají díky podpoře ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, ministerstva vnitra, Programu švýcarsko - české spolupráce a dárců Hnutí DUHA.

Dosud celkem sto deseti Týdnů pro les během sedmnácti ročníků akce se zúčastnilo 1 537 lidí, kteří odpracovali 55 332 dobrovolnických hodin. Vysadili více než dvě stě tisíc stromů, ochránili proti okusu desítky hektarů lesa, rozšířili vhodné prostředí pro život vzácného tetřeva a vykonali dalších mnoho prací pro zdravou přírodu a ekologicky stabilní i krásnou krajinu.

Součástí každého týdne jsou zajímavé večerní přednášky a také exkurze s odborným výkladem. Zájemci o účast se mohou ještě stále hlásit on-line na www.hnutiduha.cz.

Lenka Procházková, vedoucí týdne a maminka nejmladšího účastníka, řekla:

„Na náš Týden pro les přijelo rekordních dvacet pět účastníků, nejmladšímu bylo 1,5 roku a nejstaršímu 62. Také se jednalo o vůbec první lesní týden v historii pod stanem. Sami jsme si postavili tábor, vařili na ohni a pro vodu chodili přes les k prameni. Byli jsme dokonale odloučeni od civilizace - žádná elektřina, zato hvězdné nebe nad hlavou. Pokud ovšem nepršelo, což bylo často. Také žádná sprcha, tu zastoupila voda stékající z promočených střech stanů. V noci nás něžně budilo houkání puštíka a bečení ovcí pasoucích se u stanů.“

„V kotlíku na ohni jsme vařili speciality jako boršč či kuskus s místními bylinkami a přikusovali jsme bryndzu či ovčí sýr. Odměnou nám byl pocit soběstačnosti a dobré práce vykonané navzdory tvrdým přírodním podmínkám. A šlehačkou na dortu pak celodenní výlet po okolí Žítkové a beseda s místní rodačkou paní Trtkovou o tvrdém životě na Kopanicích i žítkovských bohyních.“

Pavel Dekař, koordinátor místní skupiny Hnutí DUHA v Bílých Karpatech, řekl:

„Před několik lety jsme objevili nádhernou orchidejovou louku v obci Žítková, která pomalu zarůstala. Jako skupina místních nadšenců jsme se rozhodli, že se pokusíme o obrat do dob pastevectví a louce navrátíme její rozmanitost. Bohužel tady byla ještě jedna překážka - na louce se mělo stavět. Neváhali jsme proto a louku i s přilehlým lesem jsme odkoupili.“ 

„Během tohoto týdne jsme na louce vysekali nedopasky a uklidili trávu, odstranili nálety bezu a lísky a chránili ovocné stromy na ní proti okusu. Také jsme pomáhali při dopravě beránků. Odstraňovali jsme i bezový nálet z bukového lesa, abychom uvolnili prostor semenáčkům.  Nepřízeň počasí snášeli všichni statečně a pracovali naplno. Věřím, že spolupráce bude pokračovat.“

Eliška Kvitová, koordinátorka Týdnů pro les a divočinu Hnutí DUHA, řekla:

„Přijet na Týdny pro les může kdokoli, kdo chce prožít zajímavý a užitečný týden v lese – pomoci přírodě vlastníma rukama, provětrat si plíce, potkat zajímavé lidi a něco nového se dozvědět. Součástí programu je vždy také celodenní odborně vedená exkurze.“

„Během dosavadních sedmnácti ročníků akce se týdnů zúčastnilo už 1 537 dobrovolníků, kteří odpracovali 55 332 hodin. Vysázeli přes dvě stě tisíc stromů, ochránili proti okusu desítky hektarů lesa, podpořili existenci vzácného tetřeva a vykonali dalších mnoho prací pro zdravou přírodu a krásnou krajinu.“ 

Kontakty:

Jan Piňos, média a komunikace, 731 465 279, jan.pinos@hnutiduha.cz

Poznámky:

[1] http://www.hnutiduha.cz/aktualne/dnes-zacinaji-prvni-letosni-tydny-pro-les-divocinu

[2] Letošní zbývající Týdny pro les a divočinu:

  • 23. 8. – 30. 8. 2014: Zlínský kraj, Valašské Klobouky, Ščúrnica
  • 23. 8. – 31. 8. 2014: Moravskoslezský kraj, Osoblažsko, Slezské Rudoltice

Podrobné informace k jednotlivým turnusům: www.hnutiduha.cz/tpl


Tisková zpráva vznikla v rámci projektu Aktivně pro ochranu přírody na Moravě. Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce.

Šítky aktuality: