Dobrovolníci budou od neděle revitalizovat rašeliniště v srdci NP Šumava a zlepšovat tak vodní režim v krajině

Na Modravsku začíná další Týden pro divočinu

Čtrnáct dobrovolníků z celé naší země bude od pozítří týden napravovat staré chyby vzniklé odvodňováním Šumavy. Budou zahrazovat a zasypávat staré, umělé odtokové kanály na odvodněných rašeliništích na Modravsku. Budou tvořit hráze, zasypávat kanály půdou a přenášet rašeliníky. Zvýší a stabilizují hladinu podzemní vody pro obnovu rašelinotvorných procesů. Dobrovolníci tak jako každoročně pomohou jak vzácné šumavské přírodě, tak i zadržení vody a vodnímu režimu v krajině.

Šumava patří k nejrozsáhlejším a nejstarším pohořím střední Evropy. Na jejích rašeliništích často najdeme jezírka, která skýtají nejen romantické pohledy, ale i podmínky pro život mnoha vzácných živočichů a rostlin. Bohužel ani po devětadvaceti letech se rašeliniště nevypořádala s devastujícími zásahy z osmdesátých let. Tehdy byla uměle odvodňována, aby lidé získali snazší přístup do lesů a uvolnili nové plochy pro těžbu dřeva.

Kromě práce čeká na dobrovolníky i odborná exkurze po rašeliništích s expertkou NP Šumava Ivanou Bufkovou, přednášky na různá témata a zážitkové programy.

Od roku 2004 připravilo Hnutí DUHA na Šumavě už 32 dobrovolnických týdnů. Jen v minulém roce se podařilo vytvořit sedm hrázek na hlavním odvodňovacím kanálu na Soumarském rašeliništi a tři odvodňovací kanálky. Ty odvádějí vodu z kanálu a umožňují její rozliv do plochy a opětovné zamokření, což podporuje obnovu rašeliniště a zadržuje vody na  místě místo jejímu rychlému odtoku do Vltavy.

Rašeliniště je typ mokřadního ekosystému, v němž dochází ke hromadění odumřelé organické hmoty (převážně rašeliníků), která se bez přístupu vzduchu mění v rašelinu neboli humolit. Zaujímají v České republice plochu jen kolem 25 000 hektarů. Skoro polovina z toho leží v jižních Čechách. Na Šumavě jsou rašeliniště považována za jedny z nejlépe zachovalých přirozených ekosystémů, a zároveň v přírodě slouží k zadržování vody v krajině. Vytvářet a udržovat tyto unikátní ekosystémy pomáhá právě voda, která v nich hraje klíčovou roli.

Organizací letošních letních Týdnů pro divočinu přispívá Hnutí DUHA ke zdraví našich kriticky postižených lesů. Nyní, kdy se už v polovině krajů ČR šíří smrková kalamita v odumírajících
monokulturách, je péče o výsadbu a ochranu listnatých lesů, o zachování přírodní rozmanitosti a udržení vody v krajině zvlášť významná. Týdny jsou proto součástí kampaně Zachraňme lesy
(www.zachranmelesy.cz), jejímž prostřednictvím prosazuje Hnutí DUHA mimo jiné přeměnu monokultur smrků a borovic na mnohem zdravější a odolnější, druhově i věkově pestré lesy. Hospodaření v nich musí být šetrné a musejí zahrnovat i místa pro divokou přírodu.

Revitalizovaná rašeliniště přispívají k odolnosti a zdraví okolního lesního ekosystému především zmiňovaným zadržováním srážkové vody v krajině. Zatímco se kulturní krajina potýká zejména v posledních letech s velkým suchem a rychlým odtokem srážek do údolí, rašeliniště fungují jako velká přírodní houba, která vodu dlouho udrží, postupně ji uvolňuje do okolí a udržuje vyšší hladinu spodní vody. Lesy i krajina v okolí jsou proto stabilněji a dlouhodoběji zásobeny vláhou, a proto odolnější. Ochrana a revitalizace rašelinišť je jedním z důležitých prvků při adaptaci na postupující změně klimatu a vysychání krajiny.

Týden pro divočinu na Šumavě je letošním třetím z celkem šesti, které Hnutí DUHA pořádá během léta po celém území ČR od Bílých Karpat až po Šumavu. Jedná se již o 21. ročník této tradiční akce. Dvaceti ročníků se zúčastnilo 1942 dobrovolníků a odpracovali bezmála 70 000 hodin na pomoc lesům, přírodě a krajině [1].

Martin Voráč, expert Hnutí DUHA na ochranu přírody v NP Šumava, řekl:
"Hnutí DUHA spolu s dobrovolníky přispívá v rámci šumavského Týdne pro divočinu alespoň malým dílkem přímo v terénu k lepší kondici naší krajiny a lesů. Ty zejména teď v letních vedrech silně trpí nedostatkem vody. Účastníci týdne obnovují  v minulosti odvodněná rašeliniště, a tím zlepšují jejich schopnosti zadržet velké množství srážkové vody. Ta se poté pomalu uvolňuje do okolí, udržuje vyšší hladinu spodní vody a dodává postupně vláhu okolním lesům. Bez rašelinišť by voda rychleji a snáze odtékala pryč do údolí. Rašeliniště nám tak pomáhají lépe zvládat následky člověkem způsobených změn klimatu, které vysilují naši přírodu.

Vedle této malé praktické pomoci pomáhá Hnutí DUHA českým lesům v  kampani  Zachraňme lesy. Apelujeme na politiky a správce hospodářských lesů, aby přiblížili lesní hospodaření  přírodě. Vyzýváme je k šetrnější těžbě a péči o les i k podpoře pestrých, druhově i věkově rozmanitých lesů. To pomůže jejich stabilitě a odolnosti proti suchému klimatu nebo hmyzím škůdcům."

Gabriela Šťastná, koordinátorka Týdnů pro divočinu Hnutí DUHA, řekla:
„Na Týden pro divočinu na Šumavě se účastníci rádi vracejí opakovaně. Většina z nich již na Šumavě někdy dříve byla či by se tam ráda podívala. Kromě práce zároveň získají neopakovatelné prožitky z divočiny a čekají je i exkurze. Stále více lidí dává přednost před zahraniční dovolenou právě pobytu v naší divoké přírodě. Pokud pro ni mohou navíc něco vykonat a seznámit se s novými zajímavými lidmi, získají ještě něco navíc.“

Pavel Mašín, vedoucí Týdne pro divočinu, řekl:
„Týdnů pro obnovu šumavských rašelinišť se účastním už skoro deset let. Je to smysluplná činnost v překrásné přírodě a vynikajícím přátelském kolektivu. Stavbu hrázek v bývalých odvodňovacích kanálech či jejich zatěsňování mohou často dělat jen lidé ručně. Dobrovolníci rádi stráví týden dovolené fyzickou prací, která je výbornou psychickou vzpruhou, relaxací a balzámem na duši. Baví mě se vracet  k rašeliništím, na jejichž revitalizaci jsem se v minulosti podílel.  Nyní tam rostou krásně zapojené koberce rašeliníku a vzdouvá se hladina podzemní vody, takže často již není k poznání, že byla rašeliniště odvodněna.“


Kontakt:


Jan Piňos, média a komunikace, 731 465 279, jan.pinos@hnutiduha.cz


Poznámky:


[1] http://hnutiduha.cz/aktualne/pozitri-zacina-prvni-letosni-tyden-pro-divo...

Termíny letošních Týdnů pro divočinu:
30. června – 7. července 2018 – Týden pro divočinu v Kaleticích
21. – 28. července 2018 – Týden pro divočinu na Králickém Sněžníku
5. – 12. srpna 2018 – Týden pro divočinu na Šumavě, Soumarská rašeliniště
11. – 18. Srpna 2018 – Týden pro les v Albrechticích, Jeseníky
25. srpna - 1. září 2018 – Týden pro divočinu na Ščúrnici, Bílé Karpaty
1. září - 8. září 2018 – Týden pro divočinu v Radějově, Bílé Karpaty

Týdny pro divočinu v roce 2018 jsou podpořeny grantem z Ministerstva školství, mládeže a
tělovýchovy ČR a Ministerstvem vnitra ČR.


 

Šítky aktuality: