Dnešní odpadový šampionát: České domácnosti, obce a EU vs. teplárenské sdružení a spalovnová lobby. Na které straně hraje ministr Brabec?

Hnutí DUHA navrhuje do odpadového zákona řešení, kdy každá rodina ušetří až 550 korun ročně.

Obrátí-li poslanci v nadcházejícím hlasování o odpadovém zákonu nakládání s odpady směrem ke stavbě velkých spaloven, pro průměrnou českou domácnost to bude až o 550 korun ročně dražší než program kombinující recyklaci s dotříděním zbytkového odpadu ve speciálních zařízeních. Zjistila to analýza Hnutí DUHA založená na oficiálních údajích ministerstva životního prostředí [1].

Sněmovna má tento týden hlasovat o odpadovém zákonu, který by obce nutil, aby velkou část komunálního odpadu spalovaly. Vehementně jej prosazují teplárenské společnosti a spalovnová lobby, pro něž by to znamenalo obří zakázky. 

Pokud by byl zákon schválen v navržené podobě, přesměroval by do deseti let dnes na skládky ukládaný komunální odpad do spaloven. Tím by zabránil tomu, aby se ČR dostala v recyklaci na úroveň západních zemí. Spalovací lobby už přiznala, že na takový zákon čeká [2]. Doposud jej podporoval i ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO). 

Ekologická organizace prosazuje, aby poslanci umožnili také použití speciálních dotřiďovacích zařízení, jež jsou pro recyklaci lepší. Stačí, aby v zákoně použili formulaci, kterou už začátkem července do unijní legislativy navrhla Evropská komise [3].

Právě kombinace důkladné recyklace s dotříděním zbytkového odpadu ve speciálních zařízeních je klíčovým řešením plánu Recyklace 2.0, který Hnutí DUHA dnes představilo [4]. Plán se skládá ze šestnácti konkrétních opatření, jež mají snížit plýtvání recyklovatelnými surovinami. Patří mezi ně:

  • Investovat peníze z evropských fondů do projektů, které usnadní třídění odpadů v českých obcích – například rozdělování domácích kompostérů, aby rodiny mohly třídit kuchyňské odpadky nebo trávu a listí ze zahrad.
  • Zvýšit poplatky za sypání odpadu na skládky a zavést takzvanou recyklační slevu z poplatků pro obce, které příkladně třídí.
  • Ukončit postupně zákonem sypání recyklovatelných surovin na skládky nebo jejich pálení.
  • Zavést spravedlivé platby za popelnice, aby rodiny platily podle toho, kolik vyhazují – nikoli podle počtu lidí v domácnosti.

Součástí změn v zákoně, o kterých sněmovna tento týden jedná, je také návrh Hnutí DUHA předložený už před devíti lety. Podle něj obce musí rodinám umožnit třídění hlavních druhů odpadu včetně bioodpadu. Proto ekologická organizace chce, aby poslanci zákon schválili, ovšem bez paragrafů prosazovaných teplárenskými společnostmi a v takové podobě, která umožní podstatně vyšší recyklaci.

Německo a další západní země recyklují 65 procent komunálního odpadu, u nás je to pouze 30 procent. Statisíce tun kvalitních recyklovatelných materiálů proto končí na skládkách nebo se pálí. ČR zbytečně plýtvá energií a závisí na dovozu surovin z ciziny i se všemi negativními ekologickými dopady. Unie přitom před dvěma týdny zveřejnila plán, podle něhož by všechny členské země měly do roku 2030 recyklovat 70 procent [5].

Ivo Kropáček, odpadový expert Hnutí DUHA, řekl:
„Sněmovna bude tento týden hlasovat o odpadovém zákonu, který by obce nutil, aby velkou část odpadu spalovaly. Zákon by vyháněl čerta ďáblem - do deseti let by tak dnes na skládky ukládaný komunální odpad proletěl komíny spaloven. Takový zákon vehementně prosazují teplárenské společnosti a spalovnová lobby, pro něž by znamenal obří zakázky.“

„Doplatily by však na to domácnosti i obce. Proto Hnutí DUHA prosazuje do zákona vyšší recyklaci kombinovanou s dotřiďováním zbytkového odpadu. Experti ekologické organizace v  dnes zveřejněné analýze spočetli, že každá domácnost by tak ušetřila ročně až 550 korun ročně.“

„Česká republika v recyklaci komunálních odpadů kulhá daleko za úspěšnými evropskými zeměmi – recyklujeme sotva polovinu. Zbytečně tak plýtváme energií i miliony tun materiálů, které musíme nahrazovat dováženými surovinami. Přijetí odpadového zákona v podobě prosazované teplárníky a spalovnáři by tento stav zpečetilo. Dál bychom jen pozorovali z boudy brzdaře, jak se nám moderní evropský vlak vzdaluje v zatáčce.“

Kontakty:
Jan Piňos, média a komunikace, 731 465 279, jan.pinos@hnutiduha.cz

Poznámky:
[1] Analýza je založená na poslední ekonomické studii zpracované pro MŽP, která porovnávala provozní náklady technologií spalování a úpravy komunálních odpadů. Za těchto podmínek: míra produkce komunálních odpadů stagnuje na úrovni roku 2012. Míra recyklace se v roce 2024 pohybuje mezi 35 % a 60 %. Výsledek ukázal, že domácnosti v ČR budou muset zaplatit až 550 Kč ročně navíc kvůli výstavbě drahých spaloven. Podrobnosti u Hnutí DUHA.
[2] Citace z ČTK viz:  www.hnutiduha.cz/aktualne/ministr-brabec-chce-plytvat-spalovanim-recyklo...
[3] Evropská komise navrhuje: „ban the landfilling of recyclable plastics, metals, glass, paper and cardboard, and biodegradable waste by 2025...“, viz Towards a Circular Economy: A Zero Waste Programme for Europe, strana 9, http://ec.europa.eu/environment/circular-economy/pdf/circular-economy-co...
[4] Kompletní návrh ke stažení na: www.hnutiduha.cz/publikace/recyklace-20-jak-stat-muze-snizit-plytvani-su...
[5] http://www.hnutiduha.cz/aktualne/evropska-unie-zverejnila-plan-jak-snizi...

Přílohy:
Nový plán Hnutí DUHA „Recyklace 2.0.“, obsahující šestnáct konkrétních opatření, jež snižují plýtvání recyklovatelnými surovinami
Brabcova volba – rozbor variant odpadového zákona z hlediska zájmů (pdf)

Šítky aktuality: