Dementi nepravdivé zprávy ředitele NP Šumava Mánka

Nejvyšší správní soud neřekl, že kácení na Šumavě bylo legální, rozhodl o něčem docela jiném.

Nejvyšší správní soud ve svém rozsudku uvádí, že "nepolemizuje" a "nerozporuje" závěr ombudsmana, podle kterého velkoplošné kácení vzácných horských lesů v Národním parku Šumava bylo ilegální. Poukázalo na to dnes Hnutí DUHA, které tím dementovalo nepravdivé tvrzení ředitele NP Šumava Jiřího Mánka (ODS). Mánek dnes v tiskové zprávě uvedl, že: „Rozhodnutí soudu a skončení celého procesu beru jako potvrzení toho, že jsme postupovali v boji proti kůrovci správně a zákonným způsobem.“ Informaci i dezinterpretované citace vytržené z kontextu pak převzala ČTK a další média.

Ve skutečnosti soud jen zamítl žalobu místních lidí proti současnému vedení národního parku kvůli možné formální chybě. Soud posoudil jejich žalobu na správu parku jako orgán státní správy. Ale lesy, kde žijí vzácní rysi, tetřevi a sovy, nechala Správa NP vykácet jako správce lesa.

Česká inspekce životního prostředí už dříve rozhodla, že současné vedení parku při kácení postupovalo ilegálně, a udělila mu za to vysokou pokutu. Nezákonný postup potvrdil také ombudsman. Soud v novém rozsudku výslovně napsal: "Nejvyšší správní soud přitom nepolemizuje s tím, zda byl postup žalované [míněno postup žalované správy parku při kácení – pozn.Hnutí DUHA]  nezákonný  a nerozporuje závěry, které v této věci přijal Veřejný ochránce práv." Rozsudek najdete zde.

Současný ředitel parku Jiří Mánek (ODS) se snažil nezákonné kácení v místech ponechaných přírodě obhájit u okresního soudu v Klatovech, ale ten dal za pravdu Hnutí DUHA ve všech bodech [1]. Proti tomuto rozhodnutí se správa parku neodvolala a je pravomocné.

Jaromír Bláha, expert na ochranu lesů Hnutí DUHA, řekl:
„Pokud ředitel parku Jiří Mánek říká, že soud potvrdil oprávněnost kácení v územích ponechaných přírodě, pak lže, jako když tiskne. Nejvyšší správní soud o tom vůbec nerozhodoval. Posuzoval pouze formální otázku zda občané mohou žádat o zastavení nelegálního kácení a jakým způsobem. “

“Nelegálnost kácení v oblastech národního parku ponechaných přírodě potrdila už dříve Česká inspekce životního prostředí i ombudsman. Soud jejich závěry nezpochybnil  - ba vůbec se jimi  nezabýval. To však ředitel parku buď nepochopil, anebo záměrně mystifikoval veřejnost.”


[1] http://www.hnutiduha.cz/aktualne/hnuti-duha-dostalo-za-pravdu-ve-vsech-b...

Šítky aktuality: