Co musejí politici udělat, aby ČR a Evropa dospěly k oběhovému hospodářství

Jedenáct evropských ekologických organizací navrhuje deset klíčových kroků proti plýtvání surovinami

Evropané poslali předloni více než 55 % odpadů na skládky nebo do spaloven. V České republice to bylo dokonce 65 %. Evropská komise v nyní diskutovaném balíčku pro oběhové hospodářství [1] navrhuje závazně snížit množství skládkovaných a spalovaných odpadů.

 

Balíček obsahující akční plán a změnu šesti odpadových směrnic budou muset členské země zapracovat do své legislativy do 18 měsíců od schválení, tedy přibližně do konce roku 2018. Na ministerstvu životního prostředí právě připravují nový odpadový zákon, jenž by měl platit už od ledna téhož roku.

 

Deset klíčových kroků k tomu, aby balíček evropských pravidel k tzv. oběhovému hospodářství skutečně zajistil koloběh cenných surovin a nižší závislost na dovozu (i pro ČR).

 

Návrh českého odpadového zákona však jen navrhuje přesunout komunální odpady ze skládek do spaloven [2] a neobsahuje žádnou ekonomickou motivaci ke zvýšení recyklace komunálních odpadů. Požadavek zvýšit recyklaci komunálních odpadů z nynějších 35 % na 38 % do roku 2020 [3] je vzhledem k připravovaným evropským cílům (60 % do roku 2025 a 65 % do roku 2030) evidentně nedostatečný.

 

Evropská komise spočítala, že dosažením oběhového hospodářství vznikne v Unii 870 tisíc nových pracovních míst a ušetří se 414 milionů tun emisí CO2 do roku 2030.

 

Jedenáct evropských ekologických organizací [4] včetně Hnutí DUHA dnes představuje českým a evropským politikům deset klíčových kroků, které je třeba udělat, aby evropská legislativa skutečně zajistila koloběh cenných surovin a omezila naši závislost na jejich dovozu (v příloze).

 

V balíčku pro oběhové hospodářství naprosto chybí konkrétní cíle pro snížení produkce odpadů, pro snížení jídelních odpadů nebo konkrétní cíle pro menší znečištění moří. Vyjasnit je potřeba definice opakovaného použití i recyklace.

 

Evropské směrnice by měly umožnit domácnostem tříděný sběr všech recyklovatelných odpadů. Měly by také obsahovat mnohem vyšší cíle recyklace a opakovaného použití komunálních odpadů a obalů.

 

Ekologické organizace navrhují, aby vysoké cíle pro recyklaci nemusely splnit státy, které produkují málo směsných komunálních odpadů na obyvatele. Toto opatření podporuje například také europoslanec Pavel Telička (ANO/ALDE), který se v této věci již obrátil na Evropskou komisi.

 

Za dosažení vysokých recyklačních cílů by však neměli být zodpovědné jen obce a domácnosti. Evropská unie i členské státy by měly mnohem více zapojit výrobce zboží. Prodávat by se měly především snadno recyklovatelné a kvalitnější výrobky. Výrobci a prodejci by se měli podílet na sběru a recyklaci svého zboží. Poplatky, které za zpětný odběr svých výrobků zaplatí, by měly odrážet vliv na životní prostředí.

 

Ekologické organizace dále doporučují omezit plýtvání cennými surovinami a vedle již platného zákazu skládkování odpadů bez předchozí úpravy zavést také zákaz spalování odpadů bez předchozí úpravy.

 

Ivo Kropáček, odpadový expert Hnutí DUHA, řekl:

„Jedenáct ekologických organizací včetně Hnutí DUHA předkládá evropským politikům deset klíčových kroků, aby evropská legislativa skutečně zajistila koloběh cenných surovin a omezila naši závislost na jejich dovozu a plýtvání. Konkrétními cíli pro snížení množství odpadů a vysokou mírou recyklace a opakovaného použití může Evropa do roku 2030 vytvořit 870 tisíc nových pracovních míst a ušetřit 414 milionů tun emisí CO2.”

 

Kontakt:

Jan Piňos, média a komunikace Hnutí DUHA, 731 465 279731 465 279 , jan.pinos@hnutiduha.cz 

 

Poznámky:

 

[1]  Viz http://ec.europa.eu/environment/circular-economy/index_en.htm

[2] viz tisková zpráva Hnutí DUHA z 2. 5. 2016 http://www.hnutiduha.cz/aktualne/ministerstvo-zivotniho-prostredi-v-priprave-odpadoveho-zakona-odmita-zlepsit-recyklaci-zato

[3] cíl v návrhu zákona o odpadech požaduje zvýšit do roku 2020 míru recyklace papíru, plastů, skla a kovů z komunálních odpad na 50 %. To znamená asi 38% míra recyklace všech komunálních odpadů.

[4] European Environmental Bureau, Zero waste Europe, Quaker Council for European Affairs, Rreuse, Health Care Without Harm, ECOS, Let's do it, Seas at Risk, Environmental investigation agency, Surfrider foundation Europe, Friends of the Earth

 

 

Šítky aktuality: