Číslo týdne: 29. Už jen 29% odpadků se u nás recykluje, loni to ještě bylo 31 %

Recyklace komunálního odpadu v českých městech a obcích se dál snížila.

Poukazuje na to nová oficiální zpráva o životním prostředí [1], kterou dnes projednávají poslanci a poslankyně Výboru pro životní prostředí [2]. Podíl recyklovaných odpadků v roce 2012 klesl na 29 %, ačkoli rok předtím jsme ještě recyklovali 31 %.

Nová vláda bude muset vážný problém řešit, plýtvání cennými surovinami a drahou ropou zatěžuje naši ekonomiku i životní prostředí. V koaliční smlouvě však ČSSD, ANO a KDU-ČSL pouze vágně hovoří o podpoře recyklace a neuvádějí konkrétní plány, jak toho chtějí dosáhnout, ani jestli budou recyklační projekty podporovány z evropských fondů [3].

Přitom úspěšné státy mají několikanásobně lepší výsledky. Německo, Nizozemsko, Belgie a jiné evropské země recyklují více než 60 % komunálního odpadu. Podle platného vládního plánu jsme se jim měli vyrovnat již před třemi lety. Současný ministr životního prostředí Podivínský však neplánuje dohnat západní míru recyklace dokonce ani v roce 2020 [4].

Sobotkova vláda může ČR mezi tyto pokročilé země konečně nasměrovat.  Její programové prohlášení by proto mělo požadovat zvýšení recyklace komunálních odpadů na 50 % nebo snížení množství skládkovaných a spalovaných zbytkových odpadů na úroveň Vlámska (150 kg na osobu).

Zpráva o životním prostředí upozorňuje na další nedostatky:
Skoro třetina obyvatel žije v místech, kde množství prachu ve vzduchu překračuje hygienické normy.
Závislost české ekonomiky na uhlí, ropě a zemním plynu je podle zprávy stále kriticky vysoká: spotřebováváme o více než 70 % větší množství fosilní energie na jednotku HDP než je evropský průměr.
Zdravotní stav lesů patří mezi nejhorší v Evropě a pořád v nich převažují umělé smrkové porosty – přesto jehličnany tvoří tři čtvrtiny nově vysazovaných stromků.

… ale i úspěchy:
Výroba tepla z obnovitelných zdrojů – tedy v solárních kolektorech na střechách, kotlech na biomasu či tepelných čerpadlech – v domácnostech každoročně stoupá o 20–30 %. Pomáhá tak lidem snižovat spotřebu plynu a uhlí k vytápění, a tudíž pročistí smog. Zvyšuje také energetickou soběstačnost a nezávislost na velkých dodavatelích.
Loni u nás bylo už 3934 ekofarem, které hospodařily na 491 000 hektarů půdy bez použití pesticidů a průmyslových hnojiv.

Některé závěry zprávy naopak koaliční smlouva reflektuje. Nová vláda například chce přijmout zákon, který by – po vzoru úspěšné legislativy z Británie – srazil závislost na drahém dovozu ropy, zemního plynu a uhelných dolech. Fosilní paliva přitom nejen špiní ovzduší a mění klima. Růst jejich ceny může podrazit nohy ekonomice. Hnutí DUHA přijetí zákona dlouhodobě podporuje a spolu s právními experty společnosti Frank Bold navrhlo jeho znění.

Spalování odpadků a nízká úroveň recyklace přispívají ke kritické závislosti na ropě. Spálené materiály se totiž musí nahradit přírodními surovinami, což je energeticky náročnější než jejich recyklace (a to dokonce i při započtení energie vyrobené ve spalovně). Spálením tuny plastů získáme energii, jejíž ekvivalent je zhruba 3–5 barelů ropy, ale při recyklaci stejné tuny ekonomika ušetří přibližně 7–12 barelů ropy. Spalovna proto tím, že vyrobí energii z recyklovatelných surovin, vyplýtvá v přepočtu něco mezi 300-1400 litry ropy [5].

Další novinky o české závislosti na fosilních palivech i překvapující zajímavosti ze světa ekonomiky a ekologie můžete sledovat v seriálu: www.cislotydne.cz

Ivo Kropáček, odpadový expert Hnutí DUHA, řekl:

„Ačkoli se někdy mylně říká, že patříme mezi mistry v třídění odpadu, ve skutečnosti v recyklaci kulháme daleko za úspěšnými evropskými státy a v posledním meziročním srovnání jsme se ještě zhoršili.“

„Vágní přísliby z koaliční smlouvy to nezmění. Nová vláda by se měla v programovém prohlášení přihlásit k cíli recyklovat polovinu komunálních odpadů. Není to nic nemožného, naši západní sousedé recyklují ještě více.“

Poznámky:

[1] Zpráva o životním prostředí České republiky v roce 2012: http://www1.cenia.cz/www/sites/default/files/Zpr%C3%A1va%20o%20%C5%BEivo...

[2] Výbor pro životní prostředí Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR: Pozvánka na schůzi č. 3 (15. ledna 2014): http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=90769

[3] Hnutí DUHA hodnotí koaliční smlouvu: http://www.hnutiduha.cz/sites/default/files/publikace/2013/12/hnuti_duha...

[4] Vypořádání připomínek k materiálu 3. verze OPŽP 2014-2020, verze 3.1. ze dne 17.12.2013, připomínka číslo 93.

[5] Money to burn – perverse subsidies for incineration, Friends of the Earth, London 2003

Šítky aktuality: