Chalupa navrhuje méně recyklovat a suroviny spálit

Množství komunálních odpadů, které ročně vznikají v České republice, roste a recyklace odpadků zůstává velmi nízká. Ministr životního prostředí před tím varuje ve zprávě, kterou vláda ve středu (22. 2.) dostane na stůl [1]. Jako řešení však navrhuje, aby země méně recyklovala a více odpadky pálila [2].

Přitom ministři plánovali, že Česká republika dosáhne padesátiprocentní míry recyklace, tedy na úroveň, kde Německo nebo Rakousko byly před deseti lety. Tomáš Chalupa navrhuje recyklační plány seškrtat [3] a namísto toho stavět obří spalovny odpadků.

Zpráva o plnění vládního desetiletého plánu nakládání s odpady varuje, že drtivá většina (76 %) komunálního odpadu se nadále skládkuje nebo pálí. Míra recyklace se třetím rokem pohybuje kolem pouhých 24 %.

Tomáš Chalupa ve zprávě tvrdí, že i přes „veškerá opatření a úspěšnou podporu tříděného sběru” se nepodařilo zvýšit recyklaci na úroveň úspěšných evropských států. Ale obratem přiznává, že skoro všechna plánovaná opatření na podporu recyklace – včetně léta slibovaného nového zákona o odpadech – zůstala pouze na papíře.

V České republice se každoročně uloží na skládky nebo se spálí recyklovatelné materiály za 3 miliardy korun [4]. Zvláště špatná je situace u takzvaných bioodpadů, tedy zbytků z kuchyně nebo trávy a listí ze zahrad. Třídit je lze pouze v několika málo obcích a městech.

Hnutí DUHA prosazuje, aby třídit komunální odpad bylo stejně snadné jako jej sypat do popelnice. Proto navrhlo takzvanou recyklační slevu [5]. Ta by motivovala radnice, aby domácnostem usnadnily třídění – takže třídit odpad bude nejen správné, ale také snadné.

Ivo Kropáček z Hnutí DUHA řekl:
„Je to naprosté fiasko. Recyklujeme pouhou čtvrtinu komunálních odpadů. Česká recyklace kulhá daleko za úspěšnými evropskými státy, například belgické Vlámsko třídí přes sedmdesát procent.“

„Ministr Chalupa tvrdí, že prý ‚přes veškerá opatření‘ a ‚úspěšnou podporu‘ tříděného sběru se recyklaci nedaří rozhýbat – ale obratem přiznává, že skoro všechna chystaná opatření zatím zůstala jenom na papíře. Včetně léta slibovaného nového zákona o odpadech.“

„Ale ministr Chalupa, namísto aby usnadnil třídění, chce naopak omezit recyklaci a suroviny sypat do zbytečných, drahých a špinavých spaloven.“

„Ministr Chalupa by měl raději v novém zákoně zajistit, aby se recyklace vyplácela a aby třídit odpad bylo nejen správné, ale také stejně snadné jako jej sypat do popelnice. Hlavně by měl do nového zákona o odpadech vložit takzvanou recyklační slevu pro obce, které hodně recyklují.“


Poznámky:

[1] Šestá hodnotící zpráva o plnění nařízení vlády č. 197/2003 Sb., o Plánu odpadového hospodářství České republiky za rok 2010

[2] Ve  zprávě stojí: „je velmi vhodné podpořit výstavbu zařízení, které využívají odpadu k výrobě energie, tedy zařízení na energetické využívání odpadů“

[3] Na straně 93 stojí: „Cíl [zvýšit materiálové využití komunálních odpadů na 50 %, který vznikl pět let před evropskou směrnicí] je však nejpřísnější zvolenou variantou z možností, daných Evropskou komisí k plnění cíle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES, o odpadech, která stanovila jako cíl pro komunální odpady dosáhnout úrovně recyklace a přípravy k opětovnému použití 50 % složek komunálního odpadu (papír, plast, sklo a kovy). Tuto podmínku již ČR plní a proto je vhodné v budoucnu cíl POH upravit v souladu s cílem směrnice o odpadech.“ Jinými slovy: ministr Chalupa navrhuje, aby se vláda přestala snažit o lepší recyklaci a neplánovala nic víc než to, co už splnila.

[4] Více v tiskové zprávě Hnutí DUHA:

http://hnutiduha.cz/aktualne/cesi-hodi-do-popelnic-tri-miliardy-rocne

[5] Více o recyklační slevě na: http://hnutiduha.cz/publikace/recyklacni-sleva-na-poplatku-za-skladkovani

Foto: Samphoto

Šítky aktuality: