Česko by dnes mělo v Radě EU dojednat rychlejší připojování solárních střech. Máme však zpoždění s komunitní energetikou

Mimořádné zasedání Rady EU pro energetiku, kterou v rámci předsednictví EU vede česká vláda a konkrétně ministr průmyslu Jozef Síkela, bude dnes jednat o zrychlení a zjednodušení instalace a připojování fotovoltaiky a tepelných čerpadel pro pokrývání vlastní spotřeby energie [1]. Podle Hnutí DUHA je v zájmu Česka i celé EU, aby lidé, obce i firmy nebyli zatěžováni byrokraciíí či čekali měsíce na připojení moderních technologií, které rychle srazí závislost na zemním plynu i účty za energie. 


Návrh, který Radě EU předložila Evropské komise [2], počítá s tím, že by povolování připojení fotovoltaik určených primárně na pokrývání spotřeby mělo trvat nejvýše 1 měsíc a v případě, že se příslušný úřad nevyjádří, považuje se zdroj za povolený. V případě tepelných čerpadel má jít maximálně o 3 měsíce. S výrazným zjednodušením povolování fotovoltaických elektráren do 50 kW v ČR počítá jedna z aktuálních novel energetického zákona, nazývaná Lex OZE I [3]. Dlouhé čekání a připojení však tato novela neřeší a přímé nařízení Rady EU tedy významně pomůže. 


Hnutí DUHA zároveň upozorňuje, že naši zemi brzdí také zpoždění v zavádění komunitní energetiky. Sdílení elektřiny mezi lidmi, obcemi a firmami zatím v Česku kvůli chybějící úpravě zákona ještě není možné. Přitom by možnost sdílení elektřiny v kombinaci s odbouráváním administrativních bariér výrazně akcelerovalo rozvoj zásobování domácí čistou a levnou elektřinou a pomohlo s řešením energetické krize více lidem.


Tento problém by však mohla vyřešit další novela energetického zákona, která je zatím teprve v meziresortním připomínkovém řízení [4]. Návrh totiž počítá s otevřením možnosti zakládat energetická společenství a sdílet mezi domácnostmi, obcemi či malými firmami lokální čistou elektřinu skrze distribuční soustavu. Hnutí DUHA vítá návrh novely, který už měl být na stole dávno, ale upozorňuje, že se do návrhu dostalo i ustanovení, které by umožnilo obchodníkům s elektřinou zvednout skokově cenu dodávané elektřiny lidem, kteří se zapojí do energetického společenství. To je nutné změnit v rámci meziresortního připomínkování. Podrobněji zákon analyzuje Unie komunitní energetiky - www.uken.cz


V Evropě funguje přes 7 700 energetických společenství, přičemž příslušnou zákonnou úpravu už mají země jako Chorvatsko nebo Litva. Podle studie EGÚ Brno mohou projekty obnovitelné komunitní energetiky obcí a bytových domů v ČR vyrobit potenciál 12 715 GWh elektřiny, tedy pokrýt 79 % spotřeby domácností [5].


Jiří Koželouh, vedoucí energetického programu Hnutí DUHA, říká:

“Ministr průmyslu Síkela by jako stávající lídr EU pro energetiku rozhodně měl dnes zajistit dohodu na zrychlení a zjednodušení instalace a hlavně připojování fotovoltaických elektráren a tepelných čerpadel pro pokrytí vlastní spotřeby domácností, obcí či firem. Ale, aby to dobře fungovalo i v Česku, musí prosadit novelu energetického zákona, která umožní sdílení elektřiny v rámci energetických společenství bez penalizace ze strany obchodníků. Možnost získat místní čistou a levnou elektřinu musí mít i ti, kteří nemají vhodnou střechu na fotovoltaiku nebo dost peněz na její pořízení jen pro sebe.” 

Poznámky:

 

[1] https://www.consilium.europa.eu/cs/meetings/tte/2022/11/24/

 

[2] https://energy.ec.europa.eu/proposal-council-regulation-laying-down-framework-accelerate-deployment-renewable-energy_en

 

[3] https://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=9&t=313 

 

[4] https://hnutiduha.cz/aktualne/ministr-prumyslu-sikela-predklada-novelu-ktera-umozni-sdilet-elektrinu-musi-ji-vsak-opravit 

 

[5] https://www.hnutiduha.cz/publikace/studie-potencialu-komunitni-energetiky-v-obcich-bytovych-domech-cr