Bývalí ředitelé Mánek a Stráský, kteří porušovali zákony, dnes školí o NP Šumava zákonodárce

Jihočeská ODS prosazující likvidační senátní zákon o národním parku pořádá „seminář“ ve Sněmovně

Bývalý ředitel NP Šumava Jiří Mánek (donedávna ODS) a jeho předchůdce Jan Stráský, kteří ve funkci opakovaně porušovali zákony, jihočeský senátor Pavel Eybert (ODS) a poslanec Jan Zahradník (ODS), starosta Modravy Antonín Schubert a další lidé stojící za likvidačním návrhem senátního zákona o NP Šumava dnes pořádají ve sněmovně celodenní seminář o šumavském zákonu (příloha). Hosty, kteří by ukázali NP Šumava v jiném světle, nepozvali. Stafáž jim má dělat jen náměstek MŽP Vladimír Dolejský, jehož význam ocenili zařazením až na samý konec programu.

Je absurdní, že poslance a senátory, jejichž úkolem je přijímat kvalitní zákony, budou školit bývalí ředitelé Jan Stráský a Jiří Mánek, kteří jako vysocí státní úředníci zákony soustavně a dlouhodobě porušovali, a to např. nezákonným kácením v nejcennějších částech Šumavy či používáním jedovatých pesticidů. Jan Stráský, oceněný za devastaci národního parku Ropákem roku, proslul výrokem: „Zákon je dodržován tím, že bude neustále porušován, ale jeho porušování bude kryto jím umožněnými výjimkami [1].“  

Jiří Mánek se zase proslavil tím, že se proti dodržování zákona bránil dokonce žalobou podanou na své šéfy na MŽP [2]. Sérii selhání ve vedení NP, pro něž měl být odvolán už dávno – kromě porušování zákonů např. za snahu národní park zrušit v plánu péče převedením do nižšího stupně mezinárodní kategorie, odčerpávání peněz na zbytečné projekty zadávané firmám spojeným s kmotry z Hluboké, spory s vědeckou obcí, přerušení spolupráce se sousedním NP v Bavorsku aj. – ukončil až před měsícem jeho odvoláním ministr Brabec. Jiří Mánek však přesto stále vystupuje na veřejnosti a nyní dokonce před poslanci jako expert.    

Cílem dnešního jednostranně zaměřeného semináře je bezesporu snaha získat podporu poslanců pro senátní zákon o NP Šumava, který organizátoři semináře prosazují a jenž prošel Senátem v prvním čtení. Návrh senátorů Jirsy a Eyberta otevírá národní park developerům, dřevorubcům a lovcům<--break->. Hnutí DUHA v analýze sporných paragrafů zákona ukázalo, jeho přijetí by ve skutečnosti vedlo k likvidaci národního parku [3]. Unikátní šumavská příroda by byla podle návrhu senátora Tomáše Jirsy (ODS) v řadě aspektů méně chráněná než příroda mimo národní park [4].

Návrh otevírá téměř dvě třetiny národního parku výstavbě. Navíc rozvoj obcí má mít v NP podle senátorů stejnou prioritu jako ochrana přírody. Mezi hlavní problémy patří tyto návrhy senátorů:

  • zákon až na dvou třetinách národního parku umožňuje další výstavbu včetně developerských projektů (§ 1, §6 odst. 4);
  • zákon vůbec nezajišťuje, že v parku bude jakékoli místo pro divokou přírodu – tedy účel, kvůli kterému se národní parky zřizují (§ 4);
  • zákon vyvádí pozemky z majetku státu (§ 11);
  • zákon změnou hranic třetí zóny vychází vstříc spekulantům s pozemky (příloha č. 4);
  • péče o lesy v národním parku by neměla podléhat zákonu o ochraně přírody, ale pouze zákonu o lesích, takže by byly dokonce méně chráněné než komerční lesy, kde platí zákony oba (§ 8 odst. 2);
  • zákon nařizuje správě, aby umožnila lov zvěře v národním parku, a to úplně všude kromě intravilánů obcí (§ 8 odst. 4).

Senátoři chtějí také podpořit developerský projekt na Hraničníku, v jednom z nejcennějších částí parku, kde žijí vzácní tetřevi. Především by se však podle senátorů měla většina lesů v národním parku napříště řídit přednostně pravidly lesního zákona, který platí pro komerční lesy. V národním parku senátoři nechtějí vůbec žádnou divočinu - také v prvních zónách nařizují „chov zvěře, který …. cíleně zvyšuje chovnou kvalitu zvěře a upravuje stavy zvěře na optimální stav“, a umožňují „časově a prostorově omezené přímé zásahy člověka“ za nejasných podmínek. V minulosti bylo tímto způsobem ospravedlňováno i velkoplošné kácení.

Podporu obcí si chtějí senátoři zajistit také paragrafem, podle kterého mají bohaté obce v parku dostávat "od státu finanční náhradu za ztížení péče o všestranný rozvoj jejich území a ztížení péče o potřeby jejich občanů". Do Národního parku Šumava přitom přijíždí ročně téměř dva miliony návštěvníků, díky nimž mají obce dvojnásobné příjmy a podstatně nižší nezaměstnanost než obce za hranicí národního parku [5].

Jaromír Bláha, expert na ochranu lesů z Hnutí DUHA, řekl:

„Je neslýchané, že s ostudou odvolaní ředitelé Národního parku Jan Stráský a Jiří Mánek dnes školí poslance a senátory o novém šumavském zákonu. Oba vysocí státní úředníci byli ve funkci odpovědní především za dodržování zákonů. Ve skutečnosti je opakovaně porušovali a ještě se tím veřejně chlubili. Jiří Mánek se snažil protizákonné jednání dokonce obhájit žalobou podanou na své šéfy na ministerstvu. Takoví ředitelé měli být hned odvoláni na hodinu a ne vysvětlovat zákon o národním parku zákonodárcům.“

 „Poté, co byl za řadu zcela nepřijatelných kroků ve vedení národního parku Jiří Mánek konečně po zásluze odvolán, vyvolali jihočeští politici spojení s kmotry z Hluboké, velkými investory a pozemkovými spekulanty hysterii, aby Mánkova selhání obhájili a dokonce jej snad vrátili do funkce. Ani v Kocourkově by se za takové chování nestyděli.“

„Na dnešním semináři ve sněmovně pod hlavičkou ODS vystupují lidé spojení s likvidačním senátním návrhem zákona o Šumavě, který hájí zájmy jen několika regionálních politiků a podnikatelských skupin. Umožnuje výstavbu na dvou třetinách území národního parku, nezajišťuje podmínky pro ochranu divoké přírody, vychází vstříc pozemkovým spekulacím a umožnuje volný lov zvěře všude mimo obce. Podle takového bizarního zákona by byla vzácná šumavská příroda chráněna méně než příroda mimo národní park. Návrh zákona od kmotrů z Hluboké nad Vltavou je očividně napsaný pro spekulanty s pozemky a papalášské lovce, kteří si chtějí přijet do parku zastřílet.“    

 

Kontakt:

Jan Piňos, média a komunikace Hnutí DUHA, 731 465 279731 465 279, jan.pinos@hnutiduha.cz

 
 Poznámky:

[1] z článku Šumava chce prosadit intenzivní zásahy proti kůrovci, http://www.denik.cz/ekonomika/dal-budou-prosazovat-intenzivni-zasahy-pro..., 19. 7. 2011

[2] http://www.hnutiduha.cz/aktualne/mzp-potvrzeno-kaceni-jedovate-postriky-na-sumave-byly-nezakonne-reditel-np-manek-ministre

 [3] http://www.hnutiduha.cz/aktualne/hnuti-duha-pise-senatorum-zamitnete-kmo...

[4] http://www.hnutiduha.cz/aktualne/bizarni-senatni-navrh-zakona-o-sumave-unikatni-priroda-v-np-byla-chranena-mene-nez-mimo-nej. Celé znění návrhu zákona zde: http://www.senat.cz/xqw/webdav/pssenat/original/71640/60223

[5] Zeman, R.: Výhody a omezení obcí ležících ve správním území Národního parku Šumava z hlediska zdrojů obecních příjmů, Vysoká škola evropských a regionálních studií, o. p. s., České Budějovice, 2008

 

 

Šítky aktuality: