Bizarní senátní návrh zákona o Šumavě: Unikátní příroda v NP by byla chráněná méně než mimo něj

Za hloupý vtip dnes označilo Hnutí DUHA návrh zákona o Národním parku Šumava, který včera předložil Tomáš Jirsa (ODS) a další senátoři [1].

Unikátní šumavská příroda by podle něj měla být v řadě aspektů méně chráněná, než je ta mimo národní park.

Návrh také otevírá téměř dvě třetiny národního parku výstavbě. Navíc rozvoj obcí má mít v  parku podle senátorů stejnou prioritu jako ochrana přírody.

Senátoři chtějí také:

  • Vyvést rozsáhlé pozemky z majetku státu převodem na obce, které je mohou obratem rozprodat.
  • Nařídit správě parku, aby umožnila lov zvěře na celém území národního parku kromě intravilánů obcí, kde platí omezení střelby mysliveckým zákonem.
  • Podpořit developerský projekt na Hraničníku, v jedné z nejcennějších částí parku, kde žijí vzácní tetřevi. Navrhují převést pozemky pod plánovanou lanovkou a sjezdovkou rovnou do zóny s nejbenevolentnějšími pravidly pro výstavbu. Klíčový expertní posudek, který si objednalo ministerstvo životního prostředí, přitom tuto stavbu neumožňuje legalizovat [2].

Především by se však podle senátorů měla většina lesů v národním parku napříště řídit přednostně pravidly lesního zákona, který platí pro komerční lesy. Nyní všechny české lesy – nejen v národním parku, ale také i mimo něj – podléhají především zákonu o ochraně přírody a krajiny. Teprve na druhém místě se uplatňuje zákon o lesích. To v praxi může například znamenat, že při těžbě dřeva v národním parku by dřevorubci nemuseli  brát ohled na hnízdící chráněné druhy ptáků, kdežto mimo národní park takové omezení bude nadále platit. 

V národním parku senátoři nechtějí vůbec žádnou divočinu - také v prvních zónách nařizují „chov zvěře, který …. cíleně zvyšuje chovnou kvalitu zvěře a upravuje stavy zvěře na optimální stav“, a umožňují „časově a prostorově omezené přímé zásahy člověka“ za nejasných podmínek. V minulosti bylo tímto způsobem ospravedlňováno i velkoplošné kácení.

Podporu obcí si chtějí senátoři zajistit také paragrafem, podle kterého mají bohaté obce v parku dostávat "od státu finanční náhradu za ztížení péče o všestranný rozvoj jejich území a ztížení péče o potřeby jejich občanů". Do Národního parku Šumava přitom přijíždí ročně téměř dva miliony návštěvníků, díky nimž mají obce dvojnásobné příjmy a podstatně nižší nezaměstnanost než obce za hranicí národního parku [3].

 Jaromír Bláha, expert na ochranu lesů z Hnutí DUHA, řekl:

„Návrh zákona od kmotrů z Hluboké nad Vltavou je očividně napsaný pro spekulanty s pozemky a papalášské lovce, kteří si chtějí přijet do parku zastřílet. Považuji jej za hloupý, opožděný aprílový žert. Udivuje mne jen, že se pod něj podepsali i další senátoři než jen Tomáš Jirsa a Pavel Eybert, kteří podobné nápady předkládají dlouhodobě a jejichž projevy na téma Šumavy patří k senátnímu koloritu.“

Kontakt:

 Jan Piňos, média a komunikace Hnutí DUHA, 731 465 279731 465 279, jan.pinos@hnutiduha.cz

Poznámky:

[1] www.ceskenoviny.cz/ekologie/zpravy/senatori-navrhli-uzakonit-narodni-park-sumava/1062766. Celé znění návrhu zákona zde: http://www.senat.cz/xqw/webdav/pssenat/original/71640/60223

[2] www.calla.cz/index.php?path=hl_stranka/tiskovky/2014&php=tz140331.php

[3] Zeman, R.: Výhody a omezení obcí ležících ve správním území Národního parku Šumava z hlediska zdrojů obecních příjmů, Vysoká škola evropských a regionálních studií, o. p. s., České Budějovice, 2008

 

 

 

 

 

 

Call
Send SMS
Add to Skype
You'll need Skype CreditFree via Skype
Šítky aktuality: