Anketa: Turisté chtějí divokou Šumavu

Turisté chtějí v šumavském národním parku velká území bez lidských zásahů. Vyplývá to z ankety, kterou u pramenů Vltavy přes léto provádělo Hnutí DUHA ve spolupráci se správou národního parku [1].

Více než 71 % respondentů vnímá národní park jako území, kde má člověk již nyní ponechat na předem dohodnuté ploše přírodu bez lidského zásahu, pouze s omezením vstupu do určitých lokalit. Opačný názor zastává jen 20 % dotázaných.

Na otázku, jak velké by takové území ponechané přírodě mělo být, odpovědělo 81 % dotázaných, že 30 % a více z celkové rozlohy národního parku. Pouze 17 % respondentů se domnívá, že by toto území mělo být menší.

Turisté se také vyjádřili k dotazu, jak zacházet s uschlými stromy kolem cest. 62 % návštěvníků by na územích ponechaných přírodě nechalo pokácet jen stromy, u kterých hrozí riziko, že spadnou na stezku. 9 % účastníků ankety by na takových územích nekácelo vůbec a tyto části stezek by na přechodnou dobu uzavřelo.

Jen 21 % respondentů by pokácelo všechny suché stromy kolem turistických cest.

Ankety se zúčastnilo 2932 turistů. Zadání otázek formulovali společně Hnutí DUHA a Správa národního parku ve spolupráci se sociology.

Dotazování prováděli dobrovolníci Hnutí DUHA a praktikanti vysokých škol.

Jaromír Bláha z Hnutí DUHA řekl:
„Anketa ukázala, že návštěvníci chtějí vidět na velké části národního parku divokou, člověkem nespoutanou přírodu bez motorových pil, transportů dřeva a developerských staveb. Je to jasný vzkaz ministru Tomáši Chalupovi a dalším politikům, kteří chtějí zákonem zmenšit území ponechané přírodě ze současných 30 % na méně než 25 % rozlohy parku.“

„Děkujeme správě parku za spolupráci při formulování a organizaci ankety i za to, že neměla problém akceptovat výsledky, i když ukazují, že návštěvníci chtějí v parku mnohem více divoké přírody, než vedení parku. Věřím, že také vyslyší většinový názor návštěvníků a nebude v území ponechaných přírodě pokračovat v kácení všech suchých stromů podél cest, ale bude zde odstraňovat pouze ty rizikové.“

Jan Stráský, ředitel Národního parku Šumava řekl:
“Děkuji za zaslání výsledků ankety 2011, na jejíž otázkách (včetně té, která se ptala po stanovisku k asanaci kůrovcem napadených stromů, a která nebyla účastníkům ankety položena) jsem se podílel. Odpovědi potvrzují, že většina dotázaných vnímá náš národní park jako území, kde již má člověk ponechat na předem dohodnuté ploše přírodu bez lidského zásahu a že tento názor je bližší mladé generaci.  Překvapuje mne, že pětina respondentů je opačného názoru. Je pak těžké vysvětlit, že 98 % týchž respondentů se domnívá, že dohodnutá plocha bez zásahů má být nenulová. Podotýkám, že takto vymezená plocha tvoří v roce 2011 26 %.  S potěšením vnímám, že většina respondentů podpořila naše rozhodnutí o odstranění suchých stromů kolem turistických cest a že pro jedinou reálnou druhou variantu – uzavření cesty na nezbytnou dobu – bylo jen 9 % respondentů. Snažili jsme se odstranit jen rizikové souše a proto nás čeká další podobný zásah. Vrásky nám dělá přístupová konstrukce k 'novému' pramenu Vltavy, která je obklopena napadenými stromy s nesnadným cílovým řešením. Děkuji organizátorům i účastníkům ankety za zjištění a vyjádření svého názoru.”

Poznámky:
[1] Anketa probíhala od 27. června do 4. září 2011. Kompletní výsledky lze stáhnout na www.hnutiduha.cz/uploads/media/Vystupy_anketa_Sumava_2011_final.pdf

Šítky aktuality: