Aktuální Eurostat: V recyklaci komunálních odpadů jsme daleko za Evropou

Estonci ukázali, že spalování brání recyklaci<--break->.

Podle nové zprávy Evropského statistického úřadu o nakládání s komunálními odpady za rok 2013 [1] kulhá Česká republika stále v recyklaci a kompostování za evropským průměrem. 

Podle Eurostatu státy Evropské unie v roce 2013 recyklovaly a kompostovaly 43 % svých komunálních odpadů. Míra recyklace a kompostování v EU trvale roste od roku 1995.

Na každého Evropana přitom připadá 418 kg komunálního odpadu, což je o 8 % méně než v roce 2002. Důležité je i to, že od roku 2007 množství odpadů z obcí neustále klesá, přestože ekonomika roste.

Za Českou republiku posílá Eurostatu data Český statistický úřad. ČR podle jeho dat produkuje jen 307 kg komunálních odpadů a recyklujeme 21 % a kompostujeme  Pouze 3 %, recyklujeme a kompostujeme tedy 24 %. Ministerstvo životního prostředí však používá svá vlastní data [2], podle kterých produkujeme výrazně více komunálních odpadů než je evropský průměr – až 518 kg a recyklujeme a kompostujeme 30 % odpadů z obcí. Nejednotná metodika sběru dat mezi jednotlivými státy sice na data Eurostatu vrhá jistý stín, ale presto dává jasný obrázek o trendu i nechvalné pozici ČR.

Podle obou zdrojů totiž v recyklaci a kompostování komunálních odpadů kulháme daleko za Evropou. Mezi státy s nejvyšší recyklací a kompostováním patří Německo (65 %), Slovinsko (61  %), Rakousko (59 %) a Belgie (55 %). Ačkoli vláda Bohuslava Sobotky v programovém prohlášení slibovala “zvýšit úroveň recyklace odpadů, včetně odpadů biologických, na úroveň vyspělých evropských zemí”, schválila koncem roku 2014 Plán odpadového hospodářství, ve kterém si stanovila cíl recyklovat pouze cca 35 % komunálních odpadů do roku 2020, tj. o 15 % méně, než byl dosavadní cíl.

Nejméně netříděného odpadu na skládky a do spaloven poslala v roce 2013 Belgie, pouze 197 kg na osobu. Česká republika 225 (podle Eurostatu), respektive 272 kg podle MŽP.

Negativní trend představují názorně údaje Eurostatu o Estonsku. V roce 2012 země recyklovala 40 % komunálních odpadů. V roce 2013 se Estonci dostali na špici ve spalování odpadů, avšak recyklace poklesla na pouhých 20 %. 

Ivo Kropáček, odpadový expert Hnutí DUHA, řekl:
„Padl další mýtus, že s ekonomikou musí růst i produkce odpadů. Množství komunálních odpadů klesá, přestože ekonomika roste. V celé Evropské unii se tak děje neustále od roku 2007.“

„Evropa recykluje a kompostuje už 43 % komunálních odpadů, ty nejlepší státy dokonce přes 60 %. ČR recykluje a kompostuje jen 30, resp. 24%, podle různé metodiky sběru dat. Vláda ČSSD, ANO a KDU-ČSL sice slíbila v programovém prohlášení zvýšit recyklaci na úroveň vyspělých evropských zemí, koncem roku 2014 však schválila, že i v roce 2020 máme recyklovat dvakrát méně než naši západní sousedé.“

„Naopak potvrzením obav, že spalování odpadů konkuruje recyklaci, jsou výsledky Estonska. Severská země vsadila na spalování a mezi roky 2012 a 2013 snížila recyklaci z 40 % na 20 %.“

Kontakt

Jan Piňos, média a komunikace, 731 465 279, jan.pinos@hnutiduha.cz

Poznámky:

[1] Tisková zpráva Eurostatu: http://bit.ly/19TpJnl

[2] Data o komunálních odpadech zde: http://issar.cenia.cz/issar/page.php?id=1612

Šítky aktuality: