1,5 miliardy korun týdně za ropu odtéká na východ do nedemokratických zemí Řešením je investovat do čistých domácích obnovitelných zdrojů, vláda je však podceňuje

Týdenní epizoda se znečištěnou ropou připoměla, jak moc jsme závislí na jejím dovozu zejména z Ruska a zemí bývalého SSSR. Každý týden za ropu odteče více než 1,5 miliardy korun opačným směrem - na východ, do Ruska. Kazachstánu či Ázerbájdžánu. Ročně je to celkem 86 miliard korun [1]. Přitom stačí malá technická závada a nastane krize.

Hnutí DUHA upozorňuje, že peníze, které odtékají do nespolehlivých či nedemokratických zemí (96 % ropy je Ruska, Kazachstánu a Ázerbájdžánu a zbytek z Libye, Alžírska a Saudské Arábie). Alespoň jejich část bychom měli  použít pro rozvoj domácích čistých obnovitelných zdrojů. Ty totiž mohou (jako zdroje elektřiny či biometanu) pohánět auta místo ropných paliv. A investice do výstavby a provozu těchto zdrojů jsou investice do domácí ekonomiky a pracovních míst.

Česká vláda však i tváří tvář této realitě plánuje pro příštích deset let velmi omezený růst obnovitelných zdrojů, zejména pokud jde o výrobu elektřiny [2.] V případě využití obnovitelné elektřiny v dopravě je dokonce do roku 2030 plánován pokles oproti současnému stavu [3]! Podíl obnovitelných zdrojů v dopravě hodlá ministerstvo průmyslu zvyšovat zejména prostřednictvím zemědělských biopaliv první generace, která Hnutí DUHA považuje za nevhodná [4].

Dostatek obnovitelné elektřiny je podmínkou elektromobility na čistý pohon. Na současnou produkci českých větrných elektráren by sice milion elektromobilů ujel tři tisíce kilometrů, ale obnovitelnou elektřinu potřebujeme i v dalších odvětvích

Karel Polanecký, energetický expert Hnutí DUHA, řekl:
“Závislost na dovozu ropy jsme si zvykli vnímat jako nevyhnutelnou skutečnost. Rozvoj elektromobility a obnovitelných zdrojů elektřiny může tuto závislost významně omezit. Podmínkou je ovšem opětovné nastartování rozvoje větrných a fotovoltaických elektráren. Plány ministerstva průmyslu jsou v tomto ohledu zcela nedostatečné.”

Kontakt:

Jan Piňos, média a komunikace, 731 465 279, jan.pinos@hnutiduha.cz

Poznámky:

[1] Statistika zahraničního obchodu http://apl.czso.cz/pll/stazo/STAZO.STAZO (kód KN8 pro ropu je 27090090)

[2] Viz návrh Národního klimaticko-energetického plánu na https://www.mpo.cz/assets/cz/energetika/strategicke-a-koncepcni-dokument...
Tabulka 16 na straně 25.

[3] Tabulka 19 na straně 26 ve stejném dokumentu.

[4] http://www.hnutiduha.cz/sites/default/files/publikace/2015/09/infolist_t...

 

Podpořeno Ministerstvem životního prostředí,
Tisková zpráva nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.

Šítky aktuality: