Klimatická (r)evoluce - pochod za klimatickou spravedlnost a zelená pracovní místa

Datum a čas konání akce: 
29.11.2015 - 15:00
Místo akce: 
Praha

V neděli 29. 11., den před začátkem pařížské klimatické konference, svolávají ekologická a sociální hnutí, církve i odbory po celém světě shromáždění na podporu občanských požadavků. Klimatický pochod půjdou lidé například v Berlíně, Amsterdamu, Paříži, Londýně a tentokrát i České republice, v Praze. Přidejte se k nám!

Program

Čeká nás pochod v podobě karnevalového průvodu! Akce bude zahájena na Václavském náměstí, průvod pak bude pokračovat dále Prahou. Kam? Brzy přidáme další informace.

Proč je to potřeba?

Změna klimatu ohrožuje naši buducnost i budoucnost naší planety. Její ničivé dopady můžeme pozorovat již dnes. Častější výkyvy extrémního počasí, devastující povodně a spalující sucha, oteplování a okyselování oceánů nebo tání ledovců jsou realitou. Realitou, jejíž důsledky pociťují především nejchudší lidé z málo rozvinutých oblastí naší planety.

Dopady změny klimatu ohrožují potravinovou bezpečnost, přístup k pitné vodě a zvyšují rizika ozbrojených konfliktů, kvůli kterým musí miliony lidí opouštět své domovy. Samotná změna klimatu posune vegetační a klimatické pásy a bude mít dalekosáhlé socioekonomické dopady, které způsobí migraci desítek miliónů lidí za příznivějším prostředím k životu.

Shoda vědecké obce ohledně rozhodujícího podílu lidských aktivit - především spalování uhlí a dalších fosilních paliv - na změně klimatu je zřejmá. Světoví státníci a státnice se taktéž shodují, že změny klimatu představují extrémně závažnou hrozbu. Přesto selhávají při prosazování řešení, která jsou navíc známá a dostupná. V prosinci se v Paříži opět setkají, aby dohodli novou globální dohodu o snižování emisí skleníkových plynů. Po fiasku z Kodaně v roce 2009 je patrné, že se na ně nemůžeme spolehnout a automaticky očekávat dohodu, která dostatečně sníží emise skleníkových plynů tak, abychom odvrátili katastrofické scénáře dopadů změn klimatu.

Neschopnost a neochota politické reprezentace jednat dostatečně rychle byla impulsem vzniku celosvětového klimatického hnutí. Environmentální organizace, ekologická a sociální hnutí, odbory, církve, akademická obec a progresivní firmy po celém světě chtějí politikům a političkám dát jasný vzkaz, že bez ohledu na jejich liknavost, budou prosazovat kroky, které dopady změn klimatu omezí.

Změny klimatu nezastavíme, pokud zásadně nesnížíme spalování uhlí a dalších fosilních paliv. Proto je nevyhnutelné prosadit obnovitelné zdroje i přes odpor fosilního průmyslu, zvýšit energetickou účinnost a přestat plýtvat. Taková transformace energetiky sníží emise skleníkových plynů na takovou úroveň, abychom se vyhnuli ekologické a humanitární katastrofě.

Podmínkou řešení je jejich spravedlnost. Úspory energie se musí projevit na účtech domácností, podporovat je třeba decentralizované obnovitelné zdroje ve vlastnictví lidí či obcí a rozvoj a modernizaci průmyslu i energetiky, která zajistí dostatek “zelených” pracovních míst. Ruku v ruce s tím jde změna přístupu k produkci a spotřebě potravin. Ta musí být dlouhodobě udržitelná, zabraňující plýtvání a zároveň musí zajistit dostatek jídla všem lidem na planetě.

Štítky: