Publikace

Přemnožená zvěř spásá stromky v českých lesích: ale kalamita má rozumné řešení

Hnutí DUHA prosazuje pravidla, která udrží trofejní zvěř v české krajině na takovém počtu, jaký jsou lesy schopné uživit. Lesníci totiž varují: uměle přemnožení srnci, jeleni a mufloni ve velké části republiky doslova spásají mladé stromky. Vážně poškozují velkou část nechráněných semenáčků a sazenic, čímž každoročně způsobují stamilionové škody.
V tomto informačním listu shrnujeme nejen hlavní úskalí této situace, ale především nutná řešení.

Zpravodaj sítě obcí směřujících k recyklační společnosti 1_2008

Zpravodaj sítě obcí, které směřují k recyklační společnosti. Vydáváme 4x ročně.

Ekologické zemědělství & biopotraviny ve zkratce

Základní informace o ekologickém zemědělství a biopotravinách.

Jaderný odpad? Děkujeme, nechceme 1/2008

Zpravodaj pro obce a veřejnost, kterých se dotýká vyhledávání úložiště jaderného odpadu. Dvakrát ročně vydává Hnutí DUHA a společnost Calla.

Zpráva o životním prostředí v roce 2006 a ekologická legislativa

Shrnující zpráva o životním prostředí za rok 2006.

Potenciál úspor energie v obytných a administrativních budovách

Až desítky miliard korun ročně mohou ušetřit české domácnosti, školy, nemocnice, obchody i podnikatelé ve službách. Musí ale snížit spotřebu tepla, plynu a elektřiny. Hnutí DUHA si nechalo vypracovat dvě studie o potenciálu úspor energie v budovách.

Zpravodaj sítě obcí směřujících k recyklační společnosti 3_2007

Zpravodaj sítě obcí, které směřují k recyklační společnosti. Vydáváme 4x ročně.

Ekologické zemědělství a krajina

Většina zákazníků od biopotravin očekává hlavně zdravější a chutné jídlo. Ekologické zemědělství má ale ještě další výhody, zejména vrací do české krajiny život.

Stránky