Publikace

Vliv holosečného hospodaření na půdu, vodu a biodiverzitu

Vliv holosečí na lesní půdu je předmětem řady vědeckých studií. Už na lesnických fakultách jsou studentům vštěpovány základní informace. Přesto zeje obrovská propast mezi teorií a praxí i legislativou. Ačkoliv lesní zákon ve svém aktualizovaném znění holoseče oproti minulosti výrazně limituje, stále jde o omezení velmi nedostatečné.

Odpovědnost bez hranic: klima a chudoba

Dopady měnícího se podnebí na obyvatelstvo nejzranitelnějších zemí rozvojového světa a role České republiky při jejich zmírňování.

Energie nadosah

Bezpečnostní, sociální a ekonomické výzvy decentralizované energetiky.

Jak na bioodpad

Manuál pro kompostování v obci.

Zpravodaj sítě obcí směřujících k recyklační společnosti 3_2008

Zpravodaj sítě obcí, které směřují k recyklační společnosti. Vydáváme 4x ročně.

Suroviny v popelnici. Spotřeba materiálů v české ekonomice a její důsledky pro odpadové hospodářství

České odpadové hospodářství většinou považuje za své hlavní zadání zbavit se odpadů. Ovšem nejdůležitějším úkolem, který před ním stojí, je snížit poptávku po přírodních surovinách.

Jaderný odpad? Děkujeme, nechceme 2/2008

Zpravodaj pro obce a veřejnost, kterých se dotýká vyhledávání úložiště jaderného odpadu. Dvakrát ročně vydává Hnutí DUHA a společnost Calla.

Zpravodaj sítě obcí směřujících k recyklační společnosti 2_2008

Zpravodaj sítě obcí, které směřují k recyklační společnosti. Vydáváme 4x ročně.

Stránky