Shrnutí analýzy výročních zpráv českých hnědouhelných společností

Toto shrnutí uvádí nejzajímavější údaje, které vyplývají z tabelárního přehledu výročních zpráv hnědouhelných společností působících v České republice za roky 2009–2018 tak, jak byly publikovány v obchodním rejstříku. Sledované období je rozděleno na dvě části: na období do roku 2016 a na období 2017–2018. Toto rozdělení vychází ze změny výpočtu úhrad z vydobytého nerostu od 1. ledna 2017. Každému, kdo se o ekonomiku hnědouhelného hornictví zajímá, doporučujeme seznámit se s tabelárními přehledy, které obsahují výpočty k tomuto shrnutí.

Datum vydání publikace: 
22. 4. 2020