Shrnutí analýzy rezervy sanace a rekultivace

Tato analýza zkoumá, jaký dopad bude mít aktuální novela zákona č.44/1988,o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), která nařizuje hnědouhelným těžebním společnostem převést do 30. 6. 2022 na vázané účty všechny finance, jež mají mít za dosavadní těžbu firmy vyčleněny na zajištění sanace a rekultivace po těžbě.

Datum vydání publikace: 
22. 4. 2020