Otevřený dopis premiéru Fialovi: Výnosy z emisních povolenek mají sloužit k financování naší budoucnosti

Výnosy emisních povolenek jsou příležitostí k financování investic do naší budoucnosti, do spravedlivé ekologické transformace české ekonomiky. Neměly by se proto stát jen dalším zdrojem státního rozpočtu, ale měly by být zacíleny na klimatická opatření, účetně a organizačně vyčleněny mimo běžný rámec státního rozpočtu a naplánovány s důsledností jdoucí za rámec obecných povinností stanovených evropskou legislativou.

Hnutí DUHA spolu s nevládními organizacemi Zelený kruh, FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci, Česká rada dětí a mládeže, Centrum pro dopravu a energetiku, Platforma pro sociální bydlení, Transparency International – Česká republika, o.p.s. a Klimatická koalice proto vyzvalo premiéra Petra Fialu a vládu České republiky, aby připravili dlouhodobý, strategický výhled využití výnosů z emisních povolenek.

Datum vydání publikace: 
5. 10. 2023
Štítky: