Otevřený dopis ministru Brabcovi

Evropská komise stanovila za cíl Evropské zelené dohody obnovení biologické rozmanitosti a snížení používání a rizika pesticidů o 50% do roku 2030. Evropská komise tak poprvé uznala, že pesticidy jsou významnou hnací silou poklesu biologické rozmanitosti. Opylovači a zejména včely (včely medonosné, ale také čmeláci a včely samotářky), kteří poskytují základní ekosystémové služby, v Evropě ubývají a některé druhy již vyhynuly.

Navzdory tvrzení většiny politiků, že chtějí chránit včely a přírodu, nám fakta ukazují, že mnoho členských států EU a Evropská komise nadále podporují ekocidu generovanou pesticidy, což je v rozporu s Evropskou zelenou dohodou.

Datum vydání publikace: 
11. 5. 2021