Opatření proti smogu

Českou republiku sužuje zdraví škodlivý smog. Ekologické organizace souhlasí, že opatření přijatá v minulých letech dala obcím a městům nové nástroje k řešení znečištění a obce by je měly více využívat. Ale je role vlády zasáhnout ve prospěch zdraví občanů. Současné povinnosti a možnosti měst a obcí zdaleka nestačí pro výraznější ozdravění ovzduší. 

Vláda navíc příliš neřeší příčiny znečištění. Příkladem je třeba dotování kotlů na hnědé uhlí z fondů EU, které závislost na špinavém palivu naopak prodlužují, úvaha o odložení antifosilního zákona nebo neplnění těch úkolů Státní energetické koncepce, které mají vést k omezení uhelných elektráren. ČR. Smogové situace se budou opakovat, pokud vláda nepřijme další, skutečně účinná strategická rozhodnutí a nevylepší zákony.

Hnutí DUHA, Čisté nebe a celá Asociace ekologických organizací Zelený kruh přicházejí s plánem, jak srazit znečištění a zároveň snížit i plýtvání energií. Opatření také posílí moderní průmysl, neboť budou stimulovat výrobu moderních kotlů, efektivních aut, nových tramvají a autobusů či větrných turbín. A tím také zajistí nová pracovní místa, která nahradí odcházející průmysl fosilních paliv.

Datum vydání publikace: 
25. 1. 2017