Jak využít potenciál komunitní obnovitelné energie

Celosvětově čelíme klimatické krizi a potřeba spravedlivého přechodu k bezfosilní energetice nebyla v Evropě ještě nikdy urgentnější. Dnes už lidé po celém světě pociťují dopady změny klimatu. Evropa jako jeden z nejbohatších regionů světa a kolébka průmyslové revoluce nese podstatný díl odpovědnosti. Proto by měla být lídrem při řešení těchto problémů.

Společensky spravedlivá energetická transformace znamená, že se obnovitelná energie dostane do rukou komunitám a lidem – tedy že nad ní získají kontrolu právě občané, a ne fosilní průmysl, který na úkor lidí a planety neustále brání proměnám, jež by ohrozily jeho vlastní finanční zájmy.

Tato příručka je určena zejména pro vedoucí kampaní na celostátní i místní úrovni napříč Evropou, pro místní samosprávy a environmentální skupiny, členy a členky vznikajících nebo už fungujících energetických družstev i aktivní občanky a občany.

Jejím cílem je vysvětlit, co nová energetická legislativa EU přináší. Pomocí příkladů z různých koutů Evropy ukazuje, jak tato pravidla pomáhají odstraňovat bariéry v komunitní a občanské obnovitelné energetice. Druhá kapitola vysvětluje předpisy a nová práva v občanské energetice. Ve třetí kapitole najdete dopady pro státy a samosprávy. Čtvrtá kapitola obsahuje návrhy na praktické kroky.

Datum vydání publikace: 
18. 12. 2019