Publikace

Jak se dělá Úvodní strana publikace Živý region: Zpráva o našich zkušenostech posbíraných na cestě k němu

Jak se dělá Živý region: Zpráva o našich zkušenostech posbíraných na cestě k němu

V západní Evropě je koncept BIO regionů zavedený a funguje, v Česku se ale oblasti založené na spolupráci místních lidí, veřejné a soukromé sféry, na krátkých dodavatelských řetězcích a ekologickém zemědělství zatím reálně nedostaly. V této publikaci se dočtete o první vlaštovce – projektu Živého regionu Tišnovsko. Jak vznikal? Jak se nám to společně povedlo? A jaká úskalí na nás číhala? Neváhejte se začíst!

Zákon na obnovu přírody – Vyzýváme proto českou vládu a české europoslance a europoslankyně ke konkrétním krokům.

Zákon na obnovu přírody – Výzva

Směřujeme k masovému vymírání druhů, rychlé ztrátě biologické rozmanitosti a klimatickému kolapsu, které ohrožují samotný základ života, jak ho známe. Vědecké poznatky hovoří jasně. Dosavadní snahy o řešení těchto krizí a o obnovení udržitelného vztahu k přírodě jsou z velké části nedostatečné.

Opatření proti nečinnosti - MŽP a KU Pardubického kraje

Opatření proti nečinnosti - MŽP a KU Pardubického kraje o snížení emisních limitů elektrárny Chvaletice

Systémová opatření proti energetické krizi? Státu zůstává mnoho úkolů i pro příští rok

Podle expertů a expertek sociálních a ekologických organizací, které v rámci společné kampaně

Otevřený dopis Nekulovi: V Monitorovacím výboru Společné zemědělské politiky nesmí chybět organizace zastupující občanskou společnost.

V Monitorovacím výboru Společné zemědělské politiky nesmí chybět organizace zastupující občanskou společnost. Neopomíjejte transparentní a participativní procesy v dohledu nad veřejnými prostředky.

Úvodní strana studie Energetická chudoba a její řešení

Energetická chudoba a její řešení

Studie Energetická chudoba a její řešení, kterou společně vydávají Hnutí DUHA, Platforma pro sociální bydlení a iniciativa Za bydlení, mapuje rozsah energetické chudoby, identifikuje její systémové příčiny, specificky ohrožené skupiny obyvatel a možná řešení. 

Stránky