Publikace

Papírová recyklace: Ministerstvo životního prostředí dva roky sabotuje vládní politiku, kterou samo navrhlo

Plán nakládání s odpady na příštích deset let patřil mezi první velká rozhodnutí Libora Ambrozka coby ministra životního prostředí. Nová vláda v červnu 2003 na jeho návrh schválila
koncepci, která počítala s rozvojem recyklacei namísto dosavadního skládkování a pálení
odpadků. Vydala se progresivním směrem podle vzoru úspěšných evropských zemí.
Ovšem od té doby skutek utek’. Ambrozkovo vlastní ministerstvo klíčové body plánu
v lepších případech nechává zapadávat prachem, v horších otevřeně sabotuje. Tato analýza
shrnuje postup MŽP v této věci během posledních dvou let.

Kanál Břeclav-Dunaj. První etapa stavby kanálu Dunaj-Odra-Labe

Tento informační list shrnuje hlavní výhrady proti projektu kanálu Dunaj-Odra-Labe.

Stránky