Infolist pro politiky pracovní místa ve větrné energetice

Větrná energetika: nejméně 2 426 trvalých pracovních míst již v příští dekádě

Minimálně 2 426 v roce 2030 a 5 583 v roce 2050 – nejméně tolik trvalých pracovních míst může v Česku zajišťovat větrná energetika, pokud stát obnoví přiměřenou podporu pro obecní a občanské větrné elektrárny a podpoří průmysl vyrábějící čisté technologie. To je jen o něco méně, než zaměstnává pivovarnictví. Spočítala to studie připravená experty ze společnosti Středisko pro efektivní využívání energie, o. p. s. (SEVEn) pro Odborový svaz ECHO, Českou společnost pro větrnou energii, Komoru obnovitelných zdrojů a Hnutí DUHA. Kompletní studii i s podrobným popisem potenciálu zaměstnanosti ve větrné energetice a shrnující infografiku si můžete stáhnout na www.hnutiduha.cz/windustry.

Datum vydání publikace: 
25. 10. 2016