Skutečně potřebné kapacity pro energetické využití odpadu v ČR

Připravovaná evropská směrnice i tuzemské strategické dokumenty předpokládají, že Česko zvýší do roku 2030 recyklaci na 65 %, což je zhruba dvojnásobek současného stavu.

Analýza ukázala, že v případě zákazu skládkování výhřevného odpadu bude Česko bude potřebovat nová zařízení ke zpracování přibližně 500 tisíc tun směsného odpadu ročně: vedle rozšíření spaloven v Praze a v Brně bude potřeba posoudit vhodné řešení pro Moravskoslezský a Ústecký kraj a vybudovat řadu menších zařízení na mechanicko‐biologickou úpravu odpadu.

Opačným řešením – výstavbou zařízení, která loni navrhly kraje ve svých Plánech odpadového hospodářství, by došlo k vytvoření zbytečných nadkapacit, pro které by nebylo již pár let po jejich spuštění do provozu dostatek odpadů. Šlo by o zmařené investice ve výši přibližně 17 mld Kč. Přitom na skládce by končilo skoro stejně odpadů jako u mnohem levnějšího řešení navrženého Hnutím DUHA.

Studie je ke stažení zde.

Infografika je ke stažení zde.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Štítky: