Klimatická změna jako téma pro média

Hnutí DUHA je partnerem v projektu Klimatická změna jako téma pro média.

Tento projekt se zaměřuje na systematickou spolupráci s veřejnoprávními médii v průběhu roku 2015, v jehož závěru má být přijata nová globální dohoda o ochraně klimatu. Jeho cílem je dosáhnout toho, aby vybraná média často, kvalitně a nestranně informovala o klimatické změně a umožňovala nestrannou veřejnou debatu. Aktivity projektu se zaměřují nejen na přípravu podkladů k relevantním událostem a tématům, ale i na zprostředkování kontaktů na české a zahraniční odborníky.

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.  

www.fondnno.cz 

www.eeagrant.cz

Štítky: