Neschovávejme CAP pod čepicí

Datum a čas konání akce: 
19.10.2019 - 13:00
Místo akce: 
Objevovna Národního zemědělského muzea, Praha

Hnutí DUHA a AMPI zvou na akci „Neschovávejme CAP pod čepicí“ – moderovaná debata o společné zemědělské politice (Common Agriculture Policy) se zajímavými hosty. Debatu moderuje Tomáš Uhnák a překlad z anglického jazyka je zajištěn. Vstup je volný, registrace není nutná, široká veřejnost vítána.

V rámci pražského Biojarmarku budou o možné roli spotřebitelů a malých farem ve Společné zemědělské politice debatovat:

 

• Ramona Duminicioiu, členka La Via Campesina Europe, největšího sdružení malých zemědělců na světě

• Vojtěch Kotecký, zemědělský analytik centra Glopolis

• Martin a Jana Rosenbaumovi, ekologičtí hospodáři z Liberecka

 

Debatu organizují Hnutí DUHA a Asociace místních potravinových iniciativ v rámci projektu ACT 4 CAP: Citizen engagement towards a sustainable Europe za podpory Evropské komise a České technologické platformy pro ekologické zemědělství. Sdělení akce odráží pouze názory autorů a Komise nenese žádnou odpovědnost za jakékoli využití informací v ní obsažených. Akce je součástí pražského Biojarmarku, který pořádá PRO-BIO LIGA pobočný spolek.