Zisky z elektráren mají jít lidem. Státy musí pomoci zranitelným a srazit závislost na plynu

Praha/Brusel - 9. září 2022: Energetičtí ministři a ministryně států EU se shodli na celoevropském zásahu do trhu s elektřinou, který bude spočívat v odvodu zisků z výroby elektřiny v levnějších zdrojích (zejména jaderné a obnovitelné, ale i uhelné) a jejich využití na pomoc lidem s vysokými účty za elektřinu, kterou na neúnosnou úroveň zdražuje drahý zemní plyn a nejistota ohledně jeho dodávek. Nyní je klíčové, aby Česko využilo peníze dobře a zaměřilo nejvyšší pomoc nejohroženějším. Musí také více pomoci lidem se zvládnutím cen plynu na vytápění. Zároveň je nutné zrychlit energetické renovace domů, rozvoj domácích obnovitelných zdrojů a umožnit lidem sdílení čisté a levné energie.   

 

 Řešení navazuje na dřívější návrh Evropské komise [1], který počítá s tím, že pro každý zdroj energie by se stanovila nejvyšší možná cena, za níž by mohl prodávat, a částky nad tímto stropem by se odevzdávaly do fondu, z něhož by pak byly placeny kompenzace spotřebitelům za drahou elektřinu. 

 

 Výhodou tohoto řešení je podle ekologických organizací, že cena elektřiny bude nadále motivovat k úsporám a nahrazování lokálními obnovitelnými zdroji, k čemuž mohou být využity i zaslané peníze. Kompenzace lidem a firmám je však nutné nastavit tak, aby nezvýhodňovaly vyšší spotřebu. Zároveň je nutné, aby kompenzace byly cílené a nejvíce se dostalo na ty, co mají nejnižší příjmy a jsou nejvíce ohroženi energetickou chudobou. Nutnost peníze přerozdělovat a závislost na správném nastavcení je zároveň největší slabina tohoto řešení. [2]

 

 Jiří Koželouh, vedoucí energetického programu Hnutí DUHa, říká: 

“Evropské řešení je základ, abychom energetickou krizi zvládli. Přesun peněz za elektřinu z domácností, firem či obcí k výrobcům není udržitelný. Využití zisků je cestou, jak vysoké ceny zvládnout. Ale je na České republice, jestli dokáže správně zacílit pomoc, aby se nejvíce dostalo nejpotřebnějším. A zároveň je jasné, že jde o krizové řešení a kupujeme si čas, který musíme maximálně využít pro zateplování domů, instalaci solárních panelů či rozvoj komunitní energetiky, aby lidé, firmy i obce mohli zásadně snížit svoji závislost na nevyzpytatelném energetickém trhu.”

 

 Jaroslav Bican, koordinátor energetické kampaně Greenpeace, uvádí: 

“Dosavadní shodu evropských politiků je třeba ocenit, zároveň však bude záležet na tom, jak bude vypadat konkrétní pomoc a zda skutečně doputuje k těm nejvíce ohroženým skupinám obyvatel. Současně nesmíme zapomínat na dlouhodobá řešení. Energetický systém je dnes uzpůsoben na míru velkým centrálním fosilním zdrojům, současná krize přitom odkryla jeho slabá místa. Zárukou energetické bezpečnosti a levné energie tak do budoucna může být množství malých obnovitelných zdrojů a systémy komunitní energetiky, které zajistí co největší lokální energetickou soběstačnost.” 


Poznámky pro editory a editorky: 

[1] https://www.tydenikhrot.cz/clanek/reseni-drahe-elektriny-limit-pro-levne-zdroje-prispevky-a-uspory


[2] 

Viz mediální brífing Greenpreace a Hnutí DUHA:

https://www.greenpeace.org/czech/tiskova-analyza/17535/jak-na-drahe-energie-obe-navrhovana-evropska-reseni-mohou-lidem-snizit-ucty-za-elektrinu/