Zelená vítězství 2003: Hnutí DUHA slaví úspěšný rok

Důležitá ekologická vítězství oslavilo, která přinesou konkrétní prospěch pro kvalitu života či zdraví každého z nás,  v uplynulých dvanácti měsících Hnutí DUHA. Mezi nejvýznamnější úspěchy jeho práce patří schválení razantního rozvoje recyklace odpadků, rozhodnutí změnit Šumavu z papírového ve skutečný národní park a hlasování poslanců, kteří odmítli seškrtat klíčová občanská práva v ekologické oblasti.
·        V březnu Lesy ČR společně s Hnutím DUHA oznámily, že státní lesy zruší nájem honitby každému mysliveckému sdružení, jehož člen zde uloví chráněné zvíře. Podmínka má odstrašit případné pytláky z řad myslivců a chrání tak rysy, orly mořské, vydry a další druhy ohrožené ilegálním lovem. Další informace: www.hnutiduha.cz/clanek.php?art=73
·        Začátkem června kabinet schválil vládní odpadovou politiku, která zahrnuje hlavní návrhy Hnutí DUHA: zvýšit recyklaci odpadu na úroveň Německa či Rakouska, zajistit kvalitní recyklační služby pro naše domy a byty a nezvyšovat pálení odpadu. Podrobnosti: www.hnutiduha.cz/clanek.php?art=85
·         V polovině srpna několikahodinová blokáda zachránila před pokácením stovky stromů v pralesovité smrčině u pramenů Vltavy v srdci šumavského národního parku. Podrobnosti: www.hnutiduha.cz/clanek.php?art=133
·         Koncem září ministr životního prostředí po osmileté kampani Hnutí DUHA zveřejnil novou koncepci péče o národní park Šumava, která počítá se skutečnou ochranou posledních zbytků horských pralesů a dalších vzácných částí místní přírody. Podrobnosti: www.hnutiduha.cz/clanek.php?art=141
·         V říjnu Libor Ambrozek představil návrh zelené energetické politiky, který zajistí podstatné snížení českého příspěvku ke globálním změnám podnebí, nepočítá s bouráním severočeských obcí kvůli uhelným dolům ani stavbou nových atomových reaktorů. Podrobnosti: www.hnutiduha.cz/clanek.php?art=148
·         První listopadový týden Poslanecká sněmovna po kampani Hnutí DUHA a dalších organizací zamítla návrh, aby ze zákona byla vyškrtnuta práva občanů vyjadřovat se k chemičkám, dolům, skládkám a podobným megaprojektům ve svém sousedství. Podrobnosti: www.hnutiduha.cz/clanek.php?art=153
·         V polovině téhož měsíce vláda schválila návrh zákona o podpoře čistých zdrojů energie, jako jsou větrné a malé vodní elektrárny, solární kolektory či kotle na biomasu a bioplyn, který Hnutí DUHA několik let prosazovalo. Aby čistou energii skutečně účinně podporoval, musí poslanci některé jeho paragrafy ještě upravit. Podrobnosti: www.hnutiduha.cz/clanek.php?art=159
·        V prosinci poslanci zamítli kontroverzní návrh odebrat ministerstvu životního prostředí důležité kompetence, proti kterému Hnutí DUHA lobbovalo. Pokud by jej schválili, ostatní ministerstva by sama sobě vydávala ekologická hodnotící stanoviska ke svým vlastním návrhům důležitých vládních koncepcí, jako je energetická politika či plán výstavby dálnic. Podrobnosti: www.hnutiduha.cz/clanek.php?art=164
Martin Ander, ředitel Hnutí DUHA, řekl:
"Rok 2003 byl velmi úspěšný pro Hnutí DUHA i pro každého, komu leží na srdci ochrana našeho zdraví, kvality života i vzácné české přírody. Vyhráli jsme klíčové bitvy o šumavský národní park, lepší recyklaci odpadu i občanská práva. Znovu se ukázalo, že kombinace promyšlené strategie, dobrého odborného zázemí, originálních řešení a mobilizace veřejnosti nám dávají sílu a tak umožňují přinášet konkrétní výsledky. V roce 2004 budeme především prosazovat, aby se snížil hrozivý český příspěvek ke globálním změnám podnebí, náš průmysl už nezaostával za světovým boomem čistých zdrojů energie a vláda zahájila zelenou daňovou reformu. Hned v lednu musíme bránit návrhům obnovit bourání severočeských obcí kvůli uhelným dolům a postavit další atomové reaktory. Mezi témata příštího roku bude patřit rovněž dokončení nápravy poměrů v národním parku na Šumavě a právo občanů vyjadřovat se ke svému okolí."