Zdravý vzduch místo hvězdiček do kampaně: zelené organizace nabízejí reálná eurotémata

 
S více než šedesáti konkrétními návrhy opatření, která by úspěšní kandidáti do Evropského parlamentu měli prosazovat v příštích pěti letech, přicházejí do rozbíhající se volební kampaně české ekologické organizace.
 
Patnáct organizací – Zelený kruh, Hnutí DUHA, Arnika, Sdružení Calla, Centrum pro dopravu a energetiku, Oživení, Společnost pro trvale udržitelný život, Ústav pro ekopolitiku, Česká společnost ornitologická, Svaz ochrany přírody a krajiny, Sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina, Středisko ekologické výchovy a etiky SEVER, Pro Bio liga, Cz Biom a Jihočeské matky – rozesílá přehled návrhů všem kandidátům hlavních politických stran. Nabízejí je jako inspiraci pro diskuse s ostatními uchazeči o parlamentní křesla i pro formulaci vlastních závazků.
 
Priority vycházejí z hlavních témat, která se během příštích pěti let v debatě o ekologické legislativě v EU očekávají. 
 
Mezi návrhy jsou mimo jiné:
·         přijetí nových evropských pravidel povolování chemických látek, která zajistí, že z každodenního spotřebního zboží zmizí toxické a rizikové chemikálie;
·         tlak Evropského parlamentu na reformu zemědělských subvencí EU, včetně konkrétních návrhů, například na takzvaný úplný křížový soulad s normami (dotace dostane pouze ten, kdo dodržuje všechny ekologické zákony) a větší přesun podpory z výroby na rozvoj venkova;
·         nová legislativa, která by požadovala dosažení pětadvacetiprocentního podílu obnovitelných zdrojů na spotřebě energie v EU do roku 2020;
·         pokračování v ekologické daňové reformě na evropské úrovni;          
·         nová pravidla investic z evropských fondů, která zajistí, že v příštím fiskálním období od roku 2007 nebudou utráceny na projekty poškozující cíl EU zastavit do konce desetiletí úbytek přírodního bohatství v členských zemích unie.
 
České ekologické organizace priority připravily ve spolupráci s tzv. G-8, sdružením osmi velkých evropských zelených sdružení v Bruselu.
 
Kompletní přehled ekologických priorit pro příští Evropský parlament lze stáhnout na www.hnutiduha.cz/publikace/infolisty/pdf/eurovolby.pdf
 
Martin Ander, ředitel Hnutí DUHA, řekl:
"Politické strany se zatím soustředily na žluté hvězdičky a fráze o českých zájmech v Evropě. Ale poslanci Evropského parlamentu budou v příštím volebním období rozhodovat o klíčové legislativě, která ovlivní zdraví a kvalitu každodenního života každého z nás. Například asi nejdůležitějším ekologickým hlasováním příštích pěti let bude návrh nových pravidel povolování chemikálií, která mají zajistit, že ze spotřebního zboží zmizí rizikové toxické látky. Už měsíce v Bruselu a Štrasburku zuří bitva mezi chemickými společnostmi na jedné straně a lékaři, zelenými organizacemi, odbory i Evropskou komisí na straně druhé a čeští kandidáti by měli říci, na kterou stranu se v ní postaví."
 
Zuzana Drhová, ředitelka Zeleného kruhu, řekla:
"Předkládáme veřejnosti dokument, ke kterému se kromě českých nevládních organizací hlásí  několik desítek milionů lidí v celé Evropě.  Rádi bychom, aby se budoucí čeští europoslanci v rámci svých kampaní k těmto tématům vyjádřili."