Závěť pomáhá: dnes začíná Měsíc dobročinných závětí

Dnešní Mezinárodní den závětí lidem v desítkách zemí po celém světě připomíná možnost daru dobročinné nebo veřejně prospěšné organizaci. Koalice Za snadné dárcovství za finančního přispění Nadace Via u příležitosti tohoto dne vyhlásila Měsíc dobročinné závěti, který potrvá do 12. října [1]. V tomto období dárcům a dárkyním, kteří ve své poslední vůli pamatují na dobročinnou organizaci blízkou jejich srdci, proplatí notářský poplatek za  sepsání závěti.

U nás je téma daru ze závěti ještě v plenkách. Má ale velký potenciál, protože každý člověk chce vykonat ve svém životě něco dobrého. Průzkumy mezi seniory potvrzují, že vyřešit své hmotné záležitosti za života přináší nejen úlevu a méně starostí pro pozůstalé, ale také pocit naplnění z dobrých skutků.
Hnutí DUHA už se s takovým darem setkalo. Předloni paní Růžena Polanská věnovala několika organizacím včetně Hnutí DUHA všechny své životní úspory. Podpořila tak aktivity, kterým věřila [2].
V mnoha státech Evropy je forma darování ze závěti běžná – malý nebo velký dar poskytují tisíce lidí a nejen bohatí. Českou iniciativu Závěť pomáhá organizuje koalice Za snadné dárcovství, která sdružuje třicet šest významných neziskových organizací. Tato nezávislá platforma pracuje na rozvoji individuálního dárcovství v České republice. Vedle osvětové kampaně Závěť pomáhá uskutečňuje projekt Daruj pravidelně na podporu pravidelného dárcovství a další aktivity.


Martina Hlavatá, koordinátorka individuálního fundraisingu Hnutí DUHA, řekla:
„Dnes je Mezinárodní den závětí a zároveň začíná Měsíc dobročinných závětí. I závěť veřejně prospěšné organizaci může být darem. Přestože je u nás téma daru za závěti ještě v plenkách, zahraniční příklady pro nás mohou být inspirací. Kdo by nechtěl zanechat po sobě dobré skutky? Průzkumy mezi seniory potvrzují, že jim dar ze závěti přináší pocit naplnění. Znamená i úlevu a méně starostí pro pozůstalé.”

„I v Hnutí DUHA už máme zkušenost s takovým darem. Předloni paní Růžena Polanská věnovala a rozdělila své životní úspory několika organizacím, mezi kterými byla i naše. I na konci života znovu podpořila aktivity, kterým věřila.“

Kontakt:

Jan Piňos, média a komunikace, 731 465 279, jan.pinos@hnutiduha.czPoznámky:

[1] www.zavetpomaha.cz/mesic

[2] http://www.hnutiduha.cz/aktualne/cely-zivot-pomahala-zaveti-venovala-sve...

Šítky aktuality: