Zastropování cen energii je přiměřené. Vláda však nyní musí přijít s plánem na pomoc zranitelným a odbrzdit rozvoj čistých a levných zdrojů

Česká vláda včera představila návrh na snížení cen elektřiny a plynu pro domácnosti, obce a malé firmy. Zastropování na úrovni 6 korun za kWh silové elektřiny a 3 koruny u zemního plynu je podle ekologických organizací Greenpeace ČR a Hnutí DUHA přiměřené, jde o výrazné snížení cen pro koncové spotřebitele, které zároveň nebude odrazovat od úsporných opatření. 

Řešení však stále nezohledňuje zranitelné odběratele, které vysoké ceny ohrožují kvůli nízkým příjmům či z jiných sociálních důvodů. Těm je potřeba poskytnout větší cílenou pomoc, o které vláda zatím jen obecně mluví. Podle ekologických organizací je potřeba definovat zranitelného zákazníka a zákazníka ohroženého energetickou chudobou.a těmto skupinám poskytnout jednoduché a dostatečně vysoké příspěvky na bydlení a sociální slevy, která udrží jejich výdaje za energie na přijatelné úrovni oproti příjmům.

Obce a domácnosti také neustále čekají na slibované odstranění překážek, které brání rozvoji komunitní energetiky a sdílení lokální levné elektřiny z obnovitelných zdrojů. Nízkopříjmové domácnosti navíc nedosáhnout ani na pomoc se zateplováním domů či s instalací fotovoltaických panelů, neboť nemají na předfinancování a vysoké dofinancování projektů. 

Z dlouhodobého hlediska je podle ekologických organizací nutné umožnit, aby si spotřebitelé co nejvíce elektřiny vyrobili sami pomocí obnovitelných zdrojů, a zároveň, aby jejich spotřeba díky úsporám a zateplování byla co nejnižší. Tyto investice ve výsledku také zvyšují energetickou bezpečnost Česka. Finanční prostředky z výnosů prodeje emisních povolenek by proto podle organizací měly směřovat do této oblasti a nikoli pokrývat část nákladů na zastropování, jak nyní navrhuje vláda.  

Jiří Koželouh, vedoucí energetického programu Hnutí DUHA, říká:

“Zastropování cen pro maloodběratele na úrovni 6 Kč za kWh silové elektřiny a 3 Kč za plyn významně pomůže, tržní ceny jsou skutečně neúnosné. Strop zároveň neodrazuje od úspor, protože cena zůstane relativně vysoká. Ale tím pádem je potřeba zacílit vyšší pomoc na lidi, kteří na to nebudou mít. O tom vláda stále jen mluví, místo rychlého nastavení zvýšeného a zjednodušeného příspěvku na bydlení a cílených sociálních slev. Domácnosti, obce i firmy také stále čekají na odstranění bariér pro sdílení čisté, lokální a levné elektřiny v rámci komunitní energetiky. A nízkopříjmové rodiny nemohou zateplovat domy, neboť kvůli vysokému spolufinancování a chybějícímu odbornému poradenství nedosáhnou na státní dotace.” 

Jaroslav Bican, koordinátor energetické kampaně Greenpeace, uvádí: 

“Vláda přišla s řešením, které může lidi uklidnit a poskytnout jim jistotu, že ceny energií nestoupnou nad určitou úroveň. Pro část domácností ale i zastropované ceny budou příliš vysoké. Těm je třeba pomoci adresně. Je také nutné zajistit, aby zateplování domů či solární střechy byly dostupné i pro nízkopříjmové domácnosti. Je proto důležité, aby vláda nepromrhala peníze z emisních povolenek, které jsou k tomu primárně určeny, na pokrytí zastropování. Pro svůj aktuální návrh by vláda měla najít jiné zdroje - zejména nadměrné zisky energetických firem - a neriskovat, že obětuje dlouhodobé a systémové řešení krátkodobému.”