Zašantročil Nemak část znečištění, nebo kus továrny?

Kontroverzní projekt na Mostecku tají toxické odpady
V podkladech, na základě kterých úřady rozhodovaly o továrně Nemak na Mostecku, se kus technologie záhadně ztratil – nebo plány zamlčely, že kontroverzní projekt způsobí exhalace nebezpečných toxických látek. Upozornil na to posudek zpracovaný pro Hnutí DUHA [1].
Při tavení hliníku totiž patrně budou vznikat nebezpečné polychlorované dibenzodioxiny a dibenzofurany i řada polyaromatických uhlovodíků. Dokumentace ale o prvních dvou úplně mlčí a ze třetí skupiny uvádí jen jediný, benzo(a)pyren. Dnešní technologie skutečně umožňují snížit škodlivé exhalace na velmi nízkou úroveň. Ale v podkladech společnosti Nemak není o takovém opatření ani zmínka.
Podobně plány zamlčují další, pravděpodobně ještě vážnější ekologická rizika:
- Zatajují některé toxické odpady, které budou v továrně ve velkém množství vznikat – například licí formy, jádra a prach z čištění spalin.
- Neuvádí, co bude továrna s těmito toxickými odpady dělat, například kde je hodlá skladovat.
- Zamlčuje, které toxické látky budou obsaženy v kontaminované odpadní vodě odtékající z výrobní technologie, i co s ní bude továrna dělat.
Proto "na základě informací uvedených v 'průvodní a technické zprávě' lze ekologická rizika záměru vyhodnotit jen orientačně", konstatuje posudek. Navíc "zpracovatel [zjevně] nedisponoval odborníkem na odpadové hospodářství a hodnocení této oblasti…bylo zpracováno laicky", údaje o odpadech jsou "velmi kusé a v podstatě bezcenné".
Továrna Nemak roste na orné půdě v sousedství vesnice Havraň na Mostecku - podle červnového zjištění ombudsmana v rozporu se zákonem. Místní obyvatele, kteří se proti projektu postavili, Miloš Zeman v loňské novoroční televizní diskusi označil za českou obdobu teroristické sítě Al Kajda.
Hnutí DUHA dnes požadovalo, aby se ministr životního prostředí do věci vložil a zajistil úplné a přesné posouzení toxických rizik projektu. Ekologická organizace stavbu kritizuje jako výsledek špatného systému státních investičních pobídek, který se omezuje na dosažení maximální výše investic za každou cenu a nebere v úvahu kvalitu - m.j. ekologické dopady jednotlivých záměrů.
Pavel Přibyl z Hnutí DUHA řekl:
"V podkladech záhadně chybějí údaje o toxických látkách a odpadech, které by přitom v továrně s technologií, jakou bude Nemak používat, měly vznikat. Největší problém představují odpady z tavení hliníku a kontaminované odpadní vody. Stavbu je třeba zastavit, dokud společnost Nemak nezajistí a neprokáže, že toxické látky nebudou ohrožovat zdraví obyvatel okolních obcí. Odpovědnost za toto selhání nese hlavně vládní politika investičních pobídek. Vláda z kapes daňových poplatníků dotuje továrnu, jejíž výroba se  patrně neobejde bez nebezpečných toxických odpadů, a dokonce ani nezajistila pořádné prověření rizik."
Poznámky:
[1] Posouzení dostatečnosti hodnocení environmentálních rizik v rámci dosud zpracované dokumentace – NEMAK EUROPE, s.r.o., záměr výstavby závodu na výrobu hliníkových hlav automobilových motorů (tzv. průmyslová zóna „Joseph“, Havraň): posudek zpracoval dr. ing. Vlastimil Šimek, společnost ChemEko.