„Zasaďme se!” Evropské peníze mají bránit suchu, ne mu pomáhat

Českým europoslancům a europoslankyním začaly psát první desítky lidí, aby změnili Společnou zemědělskou politiku. Na pět okruhů zásadních změn potřebných pro zmírnění sucha v naší krajině upozorňuje Hnutí DUHA s kampaní Zasaďme se [1], která je součástí celoevropské kampaně Good food good farming [2].


Pro zmírnění sucha jsou klíčové podmínky Společné zemědělské politiky pro příští šestileté období, které nyní nastavují výbory Evropského parlamentu. Následná shoda mezi Evropským parlamentem, Evropskou komisí a Radou EU se promítne do podoby dotací nastavených českým Ministerstvem zemědělství. 


Dotace přinesly českým zemědělcům od roku 2014 přes 200 miliard korun – většinou ale pro intenzivní zemědělství založené na nekonečných lánech, velkém množství jedovatých pesticidů a umělých hnojiv. 


Hnutí DUHA a další desítky organizací napříč evropskými státy v rámci kampaně požadují, aby dotace z veřejných peněz podporovaly výhradně zemědělské hospodaření, které pomůže obnovit pestrou a zdravou krajinu s prosperující biodiverzitou, rozvíjet venkov a šetrné hospodaření, řešit příčiny i dopady klimatické změny či zlepšit životní podmínky chovaných zvířat.


Jan Skalík, vedoucí programu Krajina z Hnutí DUHA řekl:

„Hnutí DUHA se kampaní Zasaďme se připojuje k celoevropskému úsilí, které chce zabránit suchu. Rok 2020 je pro zdravé potraviny, pestrost krajiny, kvalitu půdy i zaměstnanost na venkově zcela přelomový. 


Europoslankyně a europoslanci právě připravují klíč pro rozdělování zemědělských dotací, který by mohl vrátit vodu do naší krajiny. Napište jim i vy, aby se o to zasadili. Tisíce lidí po celé Evropě už žádají své zastupitele, aby hájili zdravou krajinu a bránili změně klimatu.”


Kontakty:

Jan Skalík, vedoucí programu Krajina Hnutí DUHA, 608 283 530, jan.skalik@hnutiduha.cz

Aleš Miklík, tiskový mluvčí Hnutí DUHA, 604 131 131, ales.miklik@hnutiduha.cz

 

Poznámky:

[1] www.zasadmese.cz

[2] www.goodfoodgoodfarming.eu/