Zákon sváže úřadům ruce: bude těžké zamítnout špinavou továrnu

Nenápadný bod dodatečně vložený do zákona může úřadům svázat ruce při rozhodování, zda zamítnou stavbu sebehůře navržené cementárny, chemičky, spalovny odpadu, elektrárny či jiného průmyslového provozu. Varovaly před tím tři ekologické organizace – Zelený kruh, Hnutí DUHA a Ekologický právní servis.  Poslanecká sněmovna totiž do novely stavebního zákona na poslední chvíli doplnila drobnou klauzuli, podle které se o udělení ekologického povolení projektu bude rozhodovat až po dokončení stavby. Úředníci se tedy ocitnou pod tlakem, aby kvůli ochraně zdraví lidí v okolí nepromarnili už utracené mnohamilionové investice.  Takzvané integrované povolení – tedy kompletní povolení k vypouštění znečištění do vody, půdy a vzduchu, k zástavbě zemědělské půdy, produkci odpadů atd., které před dvěma lety kvůli omezení byrokracie nahradilo řadu dílčích ekologických razítek – se doposud vydávalo už před zahájením stavebního řízení. Teď by ale mělo být potřeba až při kolaudaci.  Procedurální úprava navíc staví na hlavu klíčový bod povolovacího řízení: povinnost provozovatele továrny použít v projektu nejčistější dostupnou technologii a zavést preventivní opatření proti znečištění. V povolovacím řízení úřady mimo jiné zkoumají, zda záměr tuto podmínku splnil. Nemá samozřejmě smysl takové posouzení dělat po dokončení stavby.  Přitom nebude ani možné v povolení využít poznatky ze zkušebního provozu. Podle příslušné evropské směrnice i českého zákona totiž nelze povolit spuštění továrny (ani zkušební) před udělením integrovaného povolení.  Právě posunutí termínu pro udělování ekologického povolení průmyslových projektů až po jejich dokončení patří mezi požadavky, které ve své kampani proti zeleným zákonům v posledních týdnech prosazuje Svaz průmyslu a dopravy. Senátoři začnou o stavebním zákoně jednat tento týden. Vojtěch Kotecký, programový ředitel Hnutí DUHA, řekl: "Úředníci se tak ocitnou pod nátlakem, aby nepromarnili stavbu za stovky milionů a raději méně dbali na ochranu zdravého prostředí či zájem občanů. Rozhodnutí, zda je projekt ekologicky přijatelný, nebo zda způsobí nadměrné znečištění, musí přirozeně padnout před zahájením stavby – ne až po jejím dokončení. Je to účelová změna zákona, která má jen napomoci schválení sebehorších projektů chemiček, spaloven odpadu a podobných průmyslových provozů." Pavel Černý z Ekologického právního servisu řekl: "Jde o další z účelových poslaneckých návrhů, zasahujících během legislativního procesu bez dostatečné znalosti všech souvislostí do komplikované právní úpravy. Vydáváním integrovaného povolení až po provedení stavby by se zcela zmařil jeho preventivní účel, jak požaduje evropská směrnice. Kromě toho je zcela nesmyslný argument předkladatelů, že se při vydávání integrovaného povolení využijí údaje ze zkušebního provozu. Ani zkušební provoz totiž nemůže být podle směrnice  zahájen před vydáním tohoto povolení.“ Zuzana Drhová, ředitelka Zeleného kruhu, řekla:„Pokud tento návrh projde, máme na stole další ze zákonů, který je prakticky nepoužitelný a vyžádá si okamžitou novelizaci.“