Zákon omezí znečištění o miliony tun ročně

Jediný stručný škrt, který několik poslanců prosazuje do zákona o obnovitelných zdrojích energie, by způsobil zbytečné znečištění odpovídající veškerému leteckému provozu u nás. Ukázala to analýza, jejíž výsledky Hnutí DUHA zveřejňuje v den vstupu Kjótského protokolu v platnost – a několik dní před klíčovým hlasováním. Zákon, o kterém poslanci budou rozhodovat asi příští týden, podle kalkulace do pěti let zajistí snížení exhalací oxidu uhličitého, hlavní příčiny globálních změn podnebí, přinejmenším o 7,8 milionu tun ročně [1]. To je více, než způsobují všechna česká osobní auta dohromady [2]. Ovšem vyškrtnutí nebo razantní omezení podpory větrných elektráren, které navrhuje několik členů sněmovny, by tento přínos snížilo o více než jeden milión tun každý rok [3]. Takové množství skoro odpovídá kompletnímu znečištění z veškeré letecké přepravy u nás [4].  Analýza je založena na vládních prognózách očekávané výroby energie z obnovitelných zdrojů po přijetí zákona (po odečtení projektů problematických z hlediska ochrany přírody či krajiny) a předpokládá rovnoměrnou náhradu současné skladby českých elektráren a tepláren.  Začátkem týdne Hnutí DUHA zveřejnilo, že vyškrtnutí větrných elektráren by českou ekonomiku do roku 2010 připravilo o více než 20 miliard korun investic [5]. Sporné pozměňovací návrhy požadují vyškrtnutí větrné energetiky, nebo její omezení na projekty s výkonem do 0,5 megawattu. Moderní elektrárny však mají výkon 2-3 MW. Půlmegawattová zařízení se v západní Evropě stavěla koncem devadesátých let a jsou dnes už zastaralá. Několik velkých elektráren přitom narušuje krajinu méně než les malých, navíc se otáčejí pomaleji a jsou tišší.  Petr Holub, vedoucí programu Energie Hnutí DUHA, řekl: „Skoro symbolicky budou poslanci jen pár dní po vstupu Kjótského protokolu v platnost hlasovat o zákoně, který sníží znečištění o větší množství, než způsobuje celé Lotyšsko nebo všechna česká osobní auta dohromady. [6] Čisté zdroje energie patří mezi nejnadějnější opatření ke snížení znečištění, jež přispívá ke globálním změnám podnebí. Vyškrtnutí větrných elektráren by zbytečně způsobilo exhalace přes milion tun oxidu uhličitého ročně, což zhruba odpovídá veškerému leteckému provozu u nás.“   Poznámky:  [1] Hnutí DUHA provedlo analýzu na základě vládní prognózy zvýšení výroby energie z obnovitelných zdrojích po přijetí zákona do roku 2010.  Propočet předpokládá, že čisté zdroje elektřiny nahradí výrobu odpovídající současné skladbě českých elektráren (uhelné – jaderné – vodní). V případě výroby tepla ovšem záleží na tom, jaká paliva budou nahrazována – zda vytápění hnědým uhlím, nebo plynem, a zda elektrický ohřev vody, či ohřívání vody plynem.  Výsledky se pohybují mezi 7,8 miliony (náhrada výhradně nejčistějších konvenčních paliv při vytápění a ohřívání vody) a 10,6 miliony (náhrada výhradně nejšpinavějších možných řešení) tun oxidu uhličitého. Skutečnost je proto někde mezi těmto dvěma krajnostmi.  [2] Exhalace oxidu uhličitého z osobních aut jsou asi 6,4 milionu tun za rok. Součet osobních aut a meziměstských autobusů (bez MHD) je větší než 7,4 milionu tun.  [3] Vypuštění větrných elektráren (nebo omezení na 0,5 MW výkonu, které se prakticky rovná vyškrtnutí) odpovídá zvýšení exhalací oxidu uhličitého o 1,04 milionu tun. [4] Exhalace oxidu uhličitého z letecké dopravy u nás činí necelých 1,4 milionu tun ročně (statistika Centra dopravního výzkumu za rok 2002). [5] Podrobnosti v tiskové zprávě na www.hnutiduha.cz/clanek.php?art=275 [6] Kompletní exhalace Lotyšska činí zhruba 7,3 milionu tun ročně.