Zákon nesváže úřadům ruce: o špinavých továrnách se bude rozhodovat férově

Poslanci dnes velkou zamítli kontroverzní návrh, který by úřadům svázal ruce při rozhodování, zda nepovolí stavbu sebehůře navržené cementárny, chemičky, spalovny odpadu, elektrárny či jiného průmyslového provozu.
Podle klauzule, jež měla být vložena do takzvaného zákona o integrované prevenci, by se o udělení ekologického povolení projektu rozhodovalo až po dokončení stavby. Úředníci by se tedy ocitli pod tlakem, aby kvůli ochraně zdraví lidí v okolí nepromarnili už utracené mnohamilionové investice.
Takzvané integrované povolení – tedy kompletní povolení k vypouštění znečištění do vody, půdy a vzduchu, k zástavbě zemědělské půdy, produkci odpadů atd., které před čtyřmi roky kvůli omezení byrokracie nahradilo řadu dílčích ekologických razítek – se vydává už před zahájením stavebního řízení. Podle zamítnutého návrhu by ale mělo být potřeba až při kolaudaci.
Poslanecká sněmovna tuto změnu, se kterou přišel poslanec Václav Mencl (ODS), zamítla poměrem hlasů 30:99.
Posunutí termínu patří mezi hlavní požadavky, které ve své kampani proti zeleným zákonům prosazuje Svaz průmyslu a dopravy.
Procedurální úprava by navíc postavila na hlavu klíčový bod povolovacího řízení: povinnost provozovatele továrny použít v projektu nejčistější dostupnou technologii a zavést preventivní opatření proti znečištění. V povolovacím řízení úřady mimo jiné zkoumají, zda záměr tuto podmínku splnil. Nemá samozřejmě smysl takové posouzení dělat po dokončení stavby.
Zuzana Drhová, ředitelka Zeleného kruhu, řekla:
„Je s podivem, že se pozměňovací návrhy,které jsou v rozporu s evropským právem i zdravým rozumem, jako podal pan poslanec Mencl, opakovaně dostávají na pořad jednání parlamentu. Poslanecká sněmovna tentokrát ukázala, že dokáže rozpoznat účelový lobbyismus.“
Vojtěch Kotecký, programový ředitel Hnutí DUHA, řekl:
„Šlo o účelovou změnu zákona, která měla napomoci schvalování sebehorších projektů chemiček, spaloven odpadu a podobných průmyslových provozů. Úředníci by se ocitli pod nátlakem, aby nepromarnili stavbu za stovky milionů a raději méně dbali na zdraví lidí v okolí. Rozhodnutí, zda je projekt ekologicky přijatelný, nebo zda způsobí nadměrné znečištění, musí přirozeně padnout před zahájením stavby – ne až po jejím dokončení. Poslanci svým drtivým Ne učinili správné rozhodnutí.“