Zákon nesváže úřadům ruce: o špinavých továrnách se bude rozhodovat férově

Zelené organizace – Zelený kruh, Hnutí DUHA a Ekologický právní servis – zaznamenaly první důležité vítězství nad kampaní Svazu průmyslu a dopravy za seškrtání klíčových ekologických zákonů. Poslanci dnes velkou většinou potvrdili rozhodnutí Senátu a definitivně zamítli kontroverzní návrh, který by úřadům svázal ruce při rozhodování, zda nepovolí stavbu sebehůře navržené cementárny, chemičky, spalovny odpadu, elektrárny či jiného průmyslového provozu. Podle dnes vyškrtnuté klauzule, která byla vložena do novely stavebního zákona, by se o udělení ekologického povolení projektu rozhodovalo až po dokončení stavby. Úředníci by se tedy ocitli pod tlakem, aby kvůli ochraně zdraví lidí v okolí nepromarnili už utracené mnohamilionové investice.  Takzvané integrované povolení – tedy kompletní povolení k vypouštění znečištění do vody, půdy a vzduchu, k zástavbě zemědělské půdy, produkci odpadů atd., které před dvěma lety kvůli omezení byrokracie nahradilo řadu dílčích ekologických razítek – se doposud vydávalo už před zahájením stavebního řízení. Podle zamítnutého návrhu by ale mělo být potřeba až při kolaudaci. Posunutí termínu patří mezi nejdůležitější požadavky, které ve své kampani proti zeleným zákonům v posledních měsících prosazuje Svaz průmyslu a dopravy. Procedurální úprava by navíc postavila na hlavu klíčový bod povolovacího řízení: povinnost provozovatele továrny použít v projektu nejčistější dostupnou technologii a zavést preventivní opatření proti znečištění. V povolovacím řízení úřady mimo jiné zkoumají, zda záměr tuto podmínku splnil. Nemá samozřejmě smysl takové posouzení dělat po dokončení stavby.   Pavel Černý z Ekologického právního servisu řekl: "Šlo o další z účelových poslaneckých návrhů, zasahujících během legislativního procesu bez dostatečné znalosti všech souvislostí do komplikované právní úpravy. Vydáváním integrovaného povolení až po provedení stavby by se zcela zmařil jeho preventivní účel, což požaduje také příslušná evropská směrnice. Argument předkladatelů, že by se využily údaje ze zkušebního provozu, byl přitom zcela nesmyslný. Ani zkušební provoz totiž  podle směrnice nemůže  být  zahájen před vydáním integrovaného povolení. Legislativní nesmysl se podařilo napravit díky aktivitě nevládních organizací a přístupnosti velké většiny senátorů věcným argumentům“ Vojtěch Kotecký, programový ředitel Hnutí DUHA, řekl: "Zamítnutí tohoto bizarního návrhu dokládá, že lobby špinavé části průmyslu v parlamentu není všemocná. Šlo o účelovou změnu zákona, která měla napomoci schvalování sebehorších projektů chemiček, spaloven odpadu a podobných průmyslových provozů. Úředníci by se ocitli pod nátlakem, aby nepromarnili stavbu za stovky milionů a raději méně dbali na ochranu zdravého prostředí či zájem občanů. Rozhodnutí, zda je projekt ekologicky přijatelný, nebo zda způsobí nadměrné znečištění, musí přirozeně padnout před zahájením stavby – ne až po jejím dokončení."  Zuzana Drhová, ředitelka Zeleného kruhu, řekla:„Senát zafungoval a také Poslanecká sněmovna ukázala, že zde občas vítězí zdravý rozum nad účelovým lobbyismem.“