Zákaz prodeje uhelných kotlů je zodpovědný návrh, brzy nebudou mít co spalovat. MŽP se však musí stejně jasně postavit k těžbě uhlí

Návrh zákazu prodeje nových kotlů a kamen na uhlí od 1. ledna 2025, předložený ministrem životního prostředí Petrem Hladíkem v novele zákona o ochraně ovzduší [1], je podle Hnutí DUHA a Greenpeace ČR zodpovědný krok. Uhlí pro domácí kotle bude již brzy velmi drahé a následně z důvodu útlumu těžby nedostupné. Aby mohl návrh zákazu prodeje kotlů a kamen obhájit, musí však ministr životního prostředí zároveň odmítnout prodloužení těžby na velkolomu Bílina, neboť právě tento velkolom je hlavní zdroj uhlí pro domácnosti.


Ukončení prodeje nových uhelných kotlů a kamen je logickou reakcí na blížící se konec tohoto způsobu vytápění. Z ekonomických důvodů se totiž očekává ukončení provozu uhelných elektráren a tepláren kolem roku 2030 [2] či nejpozději 2033, jak uvádí vládou schválená Východiska státní energetické koncepce [3]. S nimi by zanikla i těžba hnědého uhlí, neboť nelze těžit jen výhřevné uhlí pro domácnosti. Uhlí se teprve po vytěžení rozděluje na nejméně kvalitní energetické, teplárenské a nejvýhřevnější tříděné pro domácnosti. Od roku 2027 navíc výrazně vzroste cena tříděného uhlí pro domácnosti, neboť dojde ke schválenému rozšíření systému emisních povolenek z velkých elektráren a tepláren i na dodavatele fosilních paliv pro malé kotle a kamna [4].


Spalování uhlí v domácích kotlích a kamnech je jeden z hlavních zdrojů znečištění ovzduší mikroskopickým prachem a rakovinotvornými látkami [5] (uhelné elektrárny jsou zase hlavním zdrojem skleníkového oxidu uhličitého a toxické rtuti). Ukončení spalování uhlí ve všech zdrojích je podmínkou výraznějšího zlepšení kvality ovzduší v Česku a splnění českého podílu na řešení klimatické krize.


Spolu s omezováním spalování uhlí v domácích kotlích, teplárnách a elektrárnách musí fungovat státem podporované a dostupné zateplování domů a instalování obnovitelných zdrojů od kotlů na biomasu, přes tepelná čerpadla až po solární panely na střechy. Nestačí přitom Kotlíkové dotace a Nová zelená úsporám Light. Je nutné rozšířit pomoc pro nízkopříjmové domácnosti i na komplexní energetické renovace domů, včetně bytových a doprovodit proaktivním bezplatným terénním energetickým poradenstvím.


Jiří Koželouh, vedoucí energetického programu Hnutí DUHA, říká:

“Vytápění uhlím se musíme zbavit kvůli ochraně zdraví lidí i klimatické krizi. Uhelné kotle a kamna však zároveň nemají budoucnost kvůli očekávanému zdražování a následné nedostupnosti uhlí. Proto je zodpovědné zakázat prodej nových kotlů od roku 2025, aby za ně lidé zbytečně nevyhazovali peníze. Aby však tento krok lidé přijali, není možné, aby ministr Hladík zároveň posvětil prodloužení těžby hnědého uhlí na velkolomu Bílina, který uhlí domácnostem dodává. Naopak je nutné, aby jeho ministerstvo pomohlo zateplit domy a instalovat biomasové kotle, tepelná čerpadla či solární panely i nízkopříjmovým domácnostem.”


Jaroslav Bican, vedoucí energetické kampaně Greenpeace ČR, říká:           

“Zákaz prodeje nových uhelných kotlů od roku 2025 vítáme. Je to zcela v souladu s plánovaným odklonem od uhlí do roku 2033, ke kterému se vláda zavázala ve svém programovém prohlášení. Aby to však dávalo smysl, nelze zároveň dovolit prodloužení těžby uhlí výrazně po roce 2030, jako se to teď děje na dole Bílina. Ministr Hladík by tak měl využít všechny možnosti, které má, aby těžba uhlí na tomto velkolomu nepokračovala."


Poznámky pro editorky a editory:

[1] https://odok.cz/portal/veklep/material/ALBSCRGHEMYG/

[2] https://hnutiduha.cz/aktualne/cr-se-muze-do-roku-2033-obejit-bez-uhli-odbornici-popsali-proveditelne-scenare-nutnych

[3] https://hnutiduha.cz/aktualne/vladni-vychodiska-energeticke-koncepce-mysli-na-klima-i-energetickou-chudobu-podcenuji-vsak

[4] https://ekonomickydenik.cz/evropsti-politici-dosahli-dohody-na-zprisneni-regulace-sklenikovych-plynu-zpoplatni-emise-z-budov-a-dopravy/ 

[5] https://hnutiduha.cz/sites/default/files/publikace/2018/11/znecisteni_ovzdusi_cr_podklad_cad_2018.pdf