Zahradní nábytek v českých obchodech: nezaručujeme legálně vytěžené dřevo

České firmy, které prodávají zahradní nábytek vyrobený z tropického dřeva, nemají kontrolu nad jeho původem. Nejsou dokonce ani schopny zaručit, že bylo získáno legálně. Ukázal to nový průzkum Hnutí DUHA.  Pouze dvě firmy byly ochotny garantovat legální původ svého dřeva. Ilegální těžba představuje v rozvojových zemích vážný problém. Například asi 70 % dřeva exportovaného z Indonésie bylo získáno nezákonně, totéž platí pro zhruba 80 % poražených stromů v Amazonii. Odhaduje se, že asi polovina tropického dřeva dováženého do patnácti zemí dosavadní Evropské unie je ilegálního původu. Drancování připravuje o domov a přírodní zdroje statisíce lidí, kteří v pralese žijí. Platí to také pro týkové, mahagonové a mangové plantáže, které často vznikají vykácením původního lesa nebo vytlačením místních zemědělců z jejich půdy.  Hnutí DUHA oslovilo dvacet firem, jež na českém trhu operují, podrobným dotazníkem, který zkoumal, zda po svých dodavatelích požadují věrohodnou certifikaci původu a zda kontrolují původ dřeva – například zda nepochází z devastační těžby v nejvzácnějších přírodních oblastech nebo z ilegálního kácení.  Ekologická organizace odpovědi ohodnotila podle jednotné sady bodů a seřadila firmy do žebříčku [1]. Mezi společnosti, které už podnikají první opatření k zajištění šetrného i legálního původu dřeva, patří Ikea, Bauhaus, Baumax, Globus a OBI. Dvě firmy – Novatek a Pamax – mohly zaručit legální zdroje své suroviny: ani jedna z nich ovšem negarantuje, že dřevo pochází z šetrné těžby. Žádný z dotázaných obchodníků se nedostal do nejlepší kategorie, mezi firmy, které skutečně mohou zaručit bezvadný původ veškerého dřeva. Prakticky jedinou věrohodnou zárukou legálního a zároveň i šetrného původu, zejména u dřeva z rizikových zemí, je značka Forest Stewardship Council (FSC). Mezinárodní certifikát FSC s právem používat příslušné logo se uděluje majitelům lesů, kteří plní stanovená pravidla šetrného hospodaření. Dostává jej také zboží vyrobené z jejich dřeva. Podle standardů FSC hospodaří některé lesy v 64 zemích světa. [2] Kompletní žebříček barevně a přehledněji: www.hnutiduha.cz/aktivity/lesy/fsc/ Hnutí DUHA vydalo stručný informační list s podrobnějšími výsledky průzkumu i dalšími detaily o průzkumu, ilegální těžbě, původu tropického dřeva i certifikaci FSC: www.hnutiduha.cz/aktivity/lesy/fsc/fsc_pruzkum.pdf   Martin Sucharda z Hnutí DUHA řekl: „Že pouze dva z českých obchodníků se zahradním nábytkem jsou vůbec ochotni zaručit, že jejich dřevo pochází z legálních zdrojů, je docela skandální zjištění. Většina firem také po svých dodavatelích nepožaduje garanci šetrné těžby dřeva. Obchodníci musí nést odpovědnost za důsledky svého podnikání za našimi hranicemi a dát zákazníkům možnost, aby si vybrali zboží, za kterým nezůstávají zničené domovy nevinných lidí. Certifikace FSC je v případě dřeva z rizikových zemí jedinou věrohodnou zárukou legálního a šetrného původu.“   Poznámky:  [1] Žebříček výsledků průzkumu Společnost HodnoceníFirmy, které se vydaly správným směremIkeaJ BauhausJBaumaxJGlobusJOBIJFirmy, které mají co dohánětNovatekKPamaxKŘempo CBKFirmy, které nic nedělají, nebo neodpověděly a asi mají co skrývatTusculumLAskoLAuš InterierLDonate LEuropa-MöbelLHartman CZLHornbachLNábytek FischerLNeckermannLQuelleLTeak & GardenLVolka a synL [2] Více o certifikaci FSC: www.hnutiduha.cz/aktivity/lesy/fsc.htm