Žádný blackout nehrozil. Provozovatelé elektrárny Chvaletice šířili fake news a strašili lidi

Tisková zpráva Greenpeace a Hnutí DUHA

 

Praha/Pardubice - 22. července 2019: Elektrárna Chvaletice nepomohla v červnu odvrátit rozsáhlý blackout, jak tvrdili její zástupci. (1) Žádný blackout totiž vůbec nehrozil a oblast mohla být zásobována elektrickým proudem i bez elektrárny Chvaletice. Vyplývá to z vyjádření společnosti ČEPS, která v Česku zajišťuje provoz elektroenergetické přenosové soustavy. (2)

“Ohledně dotazu k informaci o údajně hrozícím blackoutu v souvislosti s ostrovním provozem elektrárny Chvaletice bych ráda uvedla, že z pohledu ČEPS se nejednalo o riziko vzniku blackoutu, jak bylo mylně uvedeno v některých médiích. (...) Vlivem poruchy na vedení V401 byla rozvodna Týnec oddělena od přenosové soustavy a elektrárna Chvaletice (B1 a B2) přešla do tzv. ostrovního provozu, kdy zajišťovala napájení uzlové oblasti Týnec cca 230MW. (...) Jako možné další řešení situace v případě výpadku elektrárny Chvaletice byly připraveny čtyři linky o napěťové úrovni 110 kV, které byly schopny celou oblast okamžitě zásobovat z jiných rozvoden,” uvedla v reakci na dotaz Hana Klímová, vedoucí odboru Komunikace firmy ČEPS.

Provozovatelé elektrárny používají argument bezpečnosti sítě dlouhodobě jako jeden z důvodů, proč by měla být elektrárna provozována i v budoucnosti, případně proč by měla od krajského úřadu dostávat výjimky z platných zákonů. Ukazuje se ovšem, že v posledních několika letech nebyla elektrárna Chvaletice pro zajištění bezpečných dodávek elektrického proudu potřebná. V roce 2016 byla například celá elektrárna dlouhodobě mimo provoz kvůli požáru a stavebním úpravám a k blackoutu v té době nedošlo. (3)

Provozovatelé elektrárny Chvaletice dostali na konci června od úředníků krajského úřadu Pardubického kraje výjimku z nových emisních limitů a po roce 2021 tedy mohou vypouštět více rtuti a oxidů dusíku, než povoluje evropská legislativa. (4) Úředníci rozhodli na základě žádosti, která podle účastníků řízení z řad neziskových organizací a obcí obsahovala řadu chyb a ohýbala realitu podobným způsobem jako při nedávném informování o údajném blackoutu. (5) V žádosti bylo například uvedeno, že elektrárna zásobuje teplem nemocnici, přestože teplo dodává jen do obcí Chvaletice a Trnávka, kde se žádná nemocnice nenachází. Během ústního jednání pak zástupci elektrárny přiznali, že nemocnicí rozumí ”zdravotnické zařízení Chvaletice”, tedy zřejmě jen ordinaci praktického lékaře. (6)

Organizace Greenpeace a Hnutí DUHA se proti rozhodnutí úředníků povolit elektrárně Chvaletice znečišťovat nad rámec evropské legislativy minulý týden odvolaly. Provozovatel podle nich nesplňuje základní podmínky pro udělení výjimky. Udělení výjimky pro rtuť odporuje metodice ministerstva životního prostředí a hodnoty pro denní emisní limit ve výjimce pro oxidy dusíku jsou v rozporu s evropskou směrnicí o průmyslovém znečištění. (7)

 

Lukáš Hrábek, tiskový mluvčí Greenpeace ČR, řekl:

“K poruchám přenosové soustavy dochází a docházet bude i v budoucnu. Ale jak vyplývá z vyjádření ČEPS, žádný blackout v tomto případě nehrozil a i bez elektrárny by k němu nedošlo. Mnohé věci, které o elektrárně říkají její provozovatelé, jsou jen pohádkami a nezakládají se na pravdě. Úředníci Pardubického kraje bohužel naletěli a dali firmě výjimku na znečištění ovzduší. Doufejme, že lidé z ministerstva životního prostředí nebudou tak naivní a výjimku pro jednoho z největších znečišťovatelů v ČR v odvolacím procesu nepotvrdí.”

 

Jiří Koželouh, programový ředitel Hnutí DUHA, řekl:

“Vedení Tykačovy elektrárny Chvaletice se neustále snaží přesvědčit veřejnost a politiky, že zastaralá elektrárna je nepostradatelná. Jednou zásobuje teplem neexistující nemocnici, podruhé zabrání blackoutu, který nehrozil. Přitom doopravdy slouží jako velmi plýtvavá výrobna elektřiny na vývoz do zahraničí. Pro majitele je to jistě velmi výhodné, ale státu a občany zůstává znečištění a těžbou zplundrovaná krajina. Neexistuje tedy důvod, proč by taková elektrárna měla dostat výjimky z limitů pro ochranu zdraví.”

 

Kontakty:

Nikol Krejčová, Greenpeace ČR, 778 002 468, nikol.krejcova@greenpeace.org

Jiří Koželouh, Hnutí DUHA, 723 559 495, jiri.kozelouh@hnutiduha.cz

 

Poznámky pro editory: 

1) Viz: https://www.info.cz/energetika/casti-ceska-hrozil-rozsahly-blackout-odvratila-jej-nenavidena-elektrarna-42059.html

2) Celé vyjádření ČEPS: “Ohledně dotazu k informaci o údajně hrozícím blackoutu v souvislosti s ostrovním provozem elektrárny Chvaletice bych ráda uvedla, že z pohledu ČEPS se nejednalo o riziko vzniku blackoutu, jak bylo mylně uvedeno v některých médiích.

Dne 12. června byla zaznamenána porucha na vedení V401 Týnec – Krasíkov, konkrétně se jednalo o utržený fázový vodič. Ve stejné době probíhala plánovaná údržba vedení V400 Čechy Střed – Týnec, tato linka byla vypnuta. Vlivem poruchy na vedení V401 byla rozvodna Týnec oddělena od přenosové soustavy a elektrárna Chvaletice (B1 a B2) přešla  do tzv. „ostrovního provozu“, kdy zajišťovala napájení uzlové oblasti Týnec cca 230MW.

Došlo ke krátkodobému omezení dodávek elektřiny v dané oblasti, který řešil provozovatel distribuční soustavy.

Na bezpečný provoz přenosové soustavy však tato událost neměla vliv a nejednalo se o blackout. Tím lze rozumět rozsáhlý a dlouhodobý výpadek dodávek elektřiny. V tomto případě však bylo napájení dané oblasti zajištěno nejprve elektrárnou Chvaletice v rámci ostrovního provozu, následně bylo do provozu uvedeno také vedení V400. Jako možné další řešení situace v případě výpadku elektrárny Chvaletice byly připraveny čtyři linky  o napěťové úrovni 110 kV, které byly schopny  celou oblast okamžitě zásobovat z jiných rozvoden.”

3) Viz: https://www.idnes.cz/pardubice/zpravy/pozar-ve-chvaleticke-elektrarne.A160830_080536_pardubice-zpravy_jah

4) Viz: https://www.greenpeace.org/czech/tiskova-zprava/3737/urednici-nadrzovali-provozovatelum-elektrarny-chvaletice-kritikum-nedali-moznost-se-vyjadrit-k-podkladum-elektrarne-ano/

5) Viz: https://www.greenpeace.org/czech/tiskova-analyza/2446/hanba-elektrarna-chvaletice-chce-vyjimku-na-filtr-ktery-jeste-ani-nema-a-odmita-omezit-vypousteni-nebezpecne-rtuti/

6) https://www.firmy.cz/Prvni-pomoc-a-zdravotnictvi/Zdravotnicke-sluzby/Zdravotnicka-zarizeni/kraj-pardubicky/pardubice/2566-chvaletice