Z ČR se loni zase vyvezlo více elektřiny, než vyrábí uhelné Počerady a Chvaletice dohromady

Z České republiky se v roce 2019 vyvezlo o 13 TWh více elektřiny, než se dovezlo. Ukazuje to aktuálně zveřejněná Zpráva o provozu elektrizační soustavy Energetického regulačního úřadu [1]. Přebytek přitom odpovídá třetině výroby uhelných elektráren a je ještě o 3 TWh vyšší, než vyrobí zastaralé a plýtvavé uhelné elektrárny Počerady a Chvaletice dohromady (10 TWh) [2].


Hnutí DUHA, Greenpeace a Limity jsme my prosazují, aby zastaralé uhelné elektrárny vyrábějící na vývoz byly odstaveny co nejdříve. Odstavení Počerad požaduje také 60 osobností politiky, vědy či kultury a téměř 11 tisíc lidí podepsaných pod výzvou www.smradzpocerad.cz


Česká republika se dlouhodobě drží mezi deseti největšími vývozci elektřiny na světě - v absolutních objemech [3].


Všechny uhelné elektrárny je možné odstavit postupně do roku 2030, pokud stát podpoří rozumný rozvoj obnovitelných zdrojů. Podrobné modelování elektrizační soustavy stimulující chod v 15-minutových intervalech ukázalo, že by za takových podmínek soustava fungovala a nedošlo by k ohrožení dodávek elektřiny [4].


Jiří Koželouh, vedoucí energetického a klimatického programu Hnutí DUHA a zástupce ekologických organizací Zeleného kruhu v Uhelné komisi, řekl: 

“Česká republika stále trhá rekordy ve vývozu elektřiny a kvůli němu zcela zbytečně plýtvá uhlím a poškozuje naše zdraví i globální klima. Minimálním krokem pro nápravu je odstavení zastaralých a extrémně plýtvavých elektráren, jako jsou Počerady či Chvaletice. Ale do roku 2030 jde postupně odpojit všechny, pokud spolu s redukcí vývozu rozhýbeme rozvoj domácích čistých obnovitelných zdrojů.”


Lukáš Hrábek, tiskový mluvčí Greenpeace, řekl:

“Politici slibovali, že uhelné elektrárny se budou zavírat už v 90. letech kvůli znečištění ovzduší, potom se měly zavírat kvůli přebytku elektřiny po dostavbě Temelína a ještě později chtěl dvě plýtvavé elektrárny Chvaletice a Počerady, které nevyrábějí téměř žádné teplo, odstavit jejich bývalý vlastník - polostátní firma ČEZ. Nic z toho se ale nestalo a výsledkem je, že již desítky let vyváží Česko levnou elektřinu za hranice, zatímco na negativní dopady spojené s těžbou a spalováním uhlí doplácejí stát, firmy a občané. To musí skončit a Uhelná komise musí zařídit, že staré a plýtvavé elektrárny budou konečně - s dvacetiletým zpožděním - uzavřeny.”


Petra Jelínková z hnutí Limity jsme my řekla:

“Spalování uhlí patří k hlavním příčinám současné klimatické krize, a proto nesmíme s uzavřením uhelných elektráren zbytečně otálet. Vyrábět ze špinavého hnědého uhlí elektřinu, kterou ani nepotřebujeme, je smutným příkladem nespravedlnosti a nezodpovědnosti fosilního kapitálu: zisky jdou uhlobaronům, my ostatní na to doplácíme vlastním zdravím, zbytečnými náklady a zničenou přírodou. Pokud stát chce plnit svou funkci a chránit naše životy a práva, musí trvat na rychlém a spravedlivém odklonu od uhlí a přechodu na obnovitelné zdroje.”


Kontakty:

Jiří Koželouh, Hnutí DUHA, 723 559 495, jiri.kozelouh@hnutiduha.cz

Lukáš Hrábek, Greenpeace, 603 443 140, lukas.hrabek@greenpeace.org 

Petra Jelínková, Limity jsme my, 737 863 097, ljm.media@riseup.net


[1] http://www.eru.cz/documents/10540/5381883/Ctvrtletni_zprava_2019_IV_Q.pdf/78ade820-c6b2-41e0-8a72-56bd8d20a94d (str. 6 v tabulce nahoře)

[2] Elektrárna Počerady vyrobí ročně maximálně 5,3 TWh, dle prezentace ČEZ pro investory a analytiky z 4. 10. 2019. Elektrárna Chvaletice vyrobila dle veřejného sdělení společnosti Seven Energy v roce 2018 rekordní množství - 4,7 TWh.

[3] IEA 2019: Key world energy statistics (str. 33): https://webstore.iea.org/download/direct/2831?fileName=Key_World_Energy_Statistics_2019.pdf

[4] http://glopolis.org/wp-content/uploads/Infolist-sit-bez-uhli.pdf