Vznikající vláda: snižování emisí je priorita, lesy ozdravíme. Zemědělství se moc nezmění

Hnutí DUHA hodnotí návrh programového prohlášení.

V noci uniklý a na serveru Aktuálně.cz zveřejněný text návrhu programového prohlášení vznikající vlády ANO a ČSSD [1] doznal posílení ekologických závazků původního programového prohlášení současné vlády v demisi. Tento fakt Hnutí DUHA vítá, ale zároveň upozorňuje, že stále u většiny bodů chybí jasné vyjádření, zda vláda provede potřebné novely zákonů a dalších závazných pravidel, bez nichž se sliby programového prohlášení nemůže podařit naplnit.

Hnutí DUHA také kriticky upozorňuje, že řadu úkolů si ANO a ČSSD (spolu s KDU-ČSL) daly již ve vládě Bohuslava Sobotky a nepodařilo se je naplnit či šla vláda dokonce proti nim [2]. Jedná se přitom o zásadní ekologická a politická témata, jako je snižování závislosti na fosilních palivech či zvýšení recyklace odpadů.

Hnutí DUHA připravilo rychlé hodnocení hlavních oblastí životního prostředí a ochrany přírody, jehož výsledky najdete v příloze této tiskové zprávy.

Nově by vláda například chtěla stanovit, že “... jednou z hlavních priorit všech hospodářských odvětví bude snižování emisí skleníkových plynů. Budeme plnit všechny úkoly a cíle stanovené Pařížskou dohodou.” Programové prohlášení však obsahuje jen nepříliš konkrétní popis řešení - útlum uhelných elektráren či rozvoj obnovitelných zdrojů - která jsou správná, ale postrádá závazek ke konkrétním změnám zákonů a dalších pravidel.  

Programové prohlášení slibuje, že vláda posílí druhovou a věkovou rozmanitost lesů a změní koncepci lesnické a myslivecké politiky s ohledem na přírodu i přirozenou obnovu lesů. To Hnutí DUHA považuje za rozumné. Chybí však jasná deklarace, že změní zákony, vyhlášky a další závazná pravidla.

Velmi negativním aspektem (který vstupem ČSSD nedoznal významných změn) je viditelná snaha zachování poměrů v českém zemědělství a odmítání snahy podporovat malé farmáře. V této souvislosti jsou obecné sliby o snížení eroze půdy nedůvěryhodné. Podobně vznikající vláda hrozí výstavbou nových jaderných bloků, jejichž financování by nutně tvrdě dopadlo na občany, programové prohlášení to však nemá odvahu přiznat. Stejně tak programové prohlášení vlády opomíjí otázku vrácení práv lidí účastnit se připomínkování staveb a dalších změn ve svém okolí. Ta jim minulá Poslanecká sněmovna za klíčového přispění ČSSD a ANO vzala a ministr životního prostředí Richard Brabec před i po volbách veřejně slíbil, že to chce napravit.

Hnutí DUHA naopak vítá, že chce vláda zcela konkrétně vyjádřit závazek zachovat limity těžby hnědého uhlí, zvýšit poplatky z vytěžených nerostů či zvýšit recyklaci odpadů: „Nejpozději do konce roku 2018 předložíme nový zákon o odpadech směřující k zásadnímu snížení objemu odpadů končících na skládkách, a naopak k lepšímu třídění a recyklaci. Navrhneme komplexní systém ekonomicky motivující občany i obce ke snížení množství odpadů (recyklační sleva).“ Recyklační sleva je chytrý nástroj pro motivaci obcí umožňovat občanům třídit, který dlouhodobě prosazuje i Hnutí DUHA.

Jiří Koželouh, programový ředitel Hnutí DUHA, řekl:
“Je zcela správné, aby snižování emisí a naplňování Pařížské klimatické dohody bylo jednou z priorit všech hospodářských odvětví. To je velký posun v přemýšlení. Stejně oceňujeme jasný cíl proměnit české lesnictví a brát ohledy na přírodu a přírodní procesy. Ale programové prohlášení v těchto zásadních otázkách zcela opomíjí sdělit, jak to vláda provede. Pokud nebude měnit zákony a další závazná pravidla, tak z toho nic nebude. Přitom příklad recyklace odpadů ukazuje, že se dá napsat konkrétní závazek. Jeho naplnění samozřejmě budeme bedlivě sledovat a prosazovat.

Programové prohlášení také jasně ukazuje, že ani koaliční vláda nechce zásadně měnit české zemědělství a velkopodniky budou stále chráněné. Vznikající vláda nám také nechce říct, jak moc nás chce zatížit astronomickými náklady na výstavbu nových jaderných bloků. Rovněž neříká, že chce lidem vrátit občanská práva na ochranu svého okolí, ač to ministr Richard Brabec opakovaně veřejně sliboval.”


Kontakt:

Jan Piňos, média a komunikace Hnutí DUHA, 731 465 279, jan.pinos@hnutiduha.cz
 

Poznámky:

[1]
https://zpravy.aktualne.cz/domaci/dokument-kdo-dostane-pridano-a-kdy-bud...

[2] http://www.hnutiduha.cz/sites/default/files/publikace/2017/09/hodnoceni_...


Příloha: Jak chce nová vláda řešit urgentní ekologické problémy a výzvy?

Šítky aktuality: