Vzniká sdružení organizací pro decentralizaci a komunitní energetiku

Unie komunitní energetiky (UKEN) je otevřené sdružení zatím 15 organizací z řad byznysu, municipalit a neziskových organizací, které mají za cíl prosadit v České republice efektivní fungování a rozvoj komunitní energetiky založené na lokálních obnovitelných zdrojích energie. 


Poptávka po komunitní energetice přichází ze všech stran. Zájem o ni mají především města, obce nebo občanská sdružení, která chtějí snížit míru své závislosti na centrálních dodávkách energie a snížit si jejich ceny. Příležitost v ní vidí také podnikatelé a firmy, a to nejen z oboru energetiky. Decentralizaci vnímají jako cestu, jak snížit své náklady na energie.


Unie komunitní energetiky si stanovila následující cíle:

  • prosadit jasná a srozumitelná legislativní pravidla pro vznik a rozvoj decentralizované a komunitní energetiky,

  • nastavit stabilní dotační podmínky, které urychlí rozvoj projektů komunitní energetiky,

  • zajistit, aby strategické a koncepční dokumenty počítaly s komunitní energetikou a decentralizací jako s důležitým prvkem modernizace české energetiky,

  • sdílet získané know-how pro realizaci projektů,

  • být strategickým partnerem pro občany i stát v tématu komunitní energetiky a decentralizace.

 

„Skutečné fungování a rozvoj komunitní energetiky v Česku legislativa zatím neumožňuje. V evropských fondech je na ni přitom do roku 2030 připraveno více než 60 miliard Kč,” uvádí Laura Otýpková, vedoucí sekce Odpovědné energie v expertní skupině Frank Bold. 


“Komunitní energetika je jedním ze způsobů, jak snížit závislost domácností, obcí i firem na fosilních palivech a drahých dodávkách energií ze sítě. Sdílení čisté, levné, lokální elektřiny v rámci společenství občanů umožní její využívání i lidem, kteří si vlastní obnovitelný zdroj nemohou dovolit,” říká Jiří Koželouh, vedoucí programu Energetika, klima a odpady Hnutí DUHA. 


Iniciátory vzniku UKEN jsou Frank Bold a Hnutí DUHA Friends of the Earth Czech Republic. 


Členy Rady Unie komunitní energetiky jsou expertní skupina Frank Bold, Hnutí DUHA Friends of the Earth Czech Republic, Národní síť místních akčních skupin, Sdružení místních samospráv ČR a Asociace developerů.