Výzva pro ERÚ: Zastavte alibistické konzultace k novým tarifům elektřiny a návrh stáhněte

Společná tisková zpráva Hnutí DUHA a Komory OZE.<--break->

Hnutí DUHA a Komora OZE vítají, že premiér Sobotka odmítl návrh nových tarifů za elektřinu. Zároveň vyzývají předsedkyni Energetického regulačního úřadu (ERÚ) Alenu Vitáskovou, aby ukončila veřejnou konzultaci a návrh úplně stáhla. Stažení současného špatného návrhu je správným krokem, který uvítají zejména domácnosti s malou spotřebou i lidé, kteří chtějí šetřit nebo si elektřinu vyrábět. 

Po včerejším vystoupení premiéra Bohuslava Sobotky, který zveřejnil hlavní závěry analýzy ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) k novým tarifům [1], je už zcela jasné, že by návrh ERÚ poškodil malé domácnosti – mladé rodiny, matky samoživitelky, seniory i další – a také ty, co elektřinou šetří. Kromě toho by zdražení zasáhlo i drtivou většinu podnikatelů s malou spotřebou.

Podle zveřejněných výsledků dala analýza MPO – která pracovala s daty od ERÚ a distribučních společností – za pravdu dřívějším výpočtům Hnutí DUHA a Komory OZE [2]. I bez znalosti veřejně nedostupných podrobných dat tyto organizace správně tvrdily, že se zdražení elektřiny bude týkat zhruba třetiny domácností v zemi.

Hnutí DUHA a Komora OZE navrhují, aby příprava nové tarifní struktury začala úplně znovu, tentokrát však už od začátku za účasti veřejnosti. ERÚ musí nejdříve zveřejnit náklady na provoz sítí a pak teprve vést debatu, jak je rozdělit. Úprava tarifů přitom musí respektovat princip, že nepoškodí domácnosti s malou spotřebou a nebude omezovat motivaci k šetření elektřinou. Výpočet plateb také nesmí poškozovat rodiny, které si chtějí vyrábět čistou elektřinu pro vlastní spotřebu například ve střešních solárních elektrárnách. Je to pozitivní způsob jak zvýšit svou energetickou soběstačnost, šetřit elektřinou a snižovat spotřebu špinavé elektřiny ze sítě.

Jiří Koželouh, programový ředitel Hnutí DUHA, řekl:
„Alena Vitásková opakuje, že pokud by nové tarify měly poškodit tisíce domácností, tak je nepodepíše. Nově zveřejněná analýza ministerstva průmyslu ukazuje, že by poškodily miliony lidí. Po tomto zjištění se veřejný konzultační proces, který spustila, stává definitivně nedůstojným divadlem. Vyzýváme proto paní předsedkyni, aby splnila svůj slib a veřejnou konzultaci neodkladně ukončila a zároveň aby úplně stáhla celý současný návrh nových tarifů za elektřinu.“   

Štěpán Chalupa, předseda Komory OZE, řekl:
„Výsledky vládních analýz potvrdily naše obavy a propočty, ukázaly jasný a velký negativní dopad na velkou část malospotřebitelů, domácnosti i malé podnikatele. Souhlasíme s premiérem Sobotkou i ministrem Mládkem, že není kam spěchat, zavedení je na místě odložit, návrh stáhnout a zcela přepracovat.”

Jakub Halamíček, expert Komory OZE a CAFT, řekl:
“Veřejnost musí být zapojena od začátku a ne jen na oko a musí být seznámena s úplnými údaji o skutečných nákladech na provoz sítě od distributorů. Jakýkoliv budoucí návrh tarifů nesmí nadměrně zatěžovat domácnosti s malou spotřebou a omezovat motivaci k šetření elektřinou. Zároveň nesmí penalizovat rodiny, které si chtějí sami vyrábět čistou elektřinu pro vlastní spotřebu.“

Kontakt:
Jan Piňos, média a komunikace Hnutí DUHA, 731 465 279, jan.pinos@hnutiduha.cz

Poznámky:

[1] http://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/analyza-mpo-ukazuje--ze-navrh-noveho-systemu-tarifu-pro-vypocet-elektriny-od-eru-je-spatny--rade-domacnosti-by-skokove-zdrazil-elektrinu--140552/

[2] Přesné podklady o počtu a rozsahu případně zasažených domácností k dispozici - logicky - nemáme. Nicméně pro hrubý výpočet lze odhadovat podle reakcí veřejnosti takto:

  • zdražení elektřiny se bude týkat 10-30 % zákazníků na nízkém napětí (10 % dle ERÚ, Hnutí DUHA ale odhaduje podstatně víc - podprůměrnou spotřebu, která by znamenala zdražení, má asi třetina domácností),
  • jako modelové zdražení si vybíráme částku 1 500 a víc korun za rok,
  • jde tedy o 580 tisíc až 1,75 milionu domácností (10-30 % z celkových 5,8 mil. domácností), které by platily (a měly od státu dostat na dávkách) nejméně 1 500 korun. Tedy 900 milionů až 2,6 miliardy korun ročně.

 http://hnutiduha.cz/sites/default/files/publikace/2016/01/nove_tarify.pdf

Šítky aktuality: