Výměna starých kamen podpořená z Nové zelené úsporám prospěje čistšímu ovzduší

Chudším domácnostem však zatím nepomůže

Rozšíření podpory na výměnu starých kotlů také o výměnu starých kamen z programu Nová zelená úsporám, které spolu s dalšími novinkami programu [1] představil ministr Richard Brabec, je krok správným směrem. Hnutí DUHA podporu výměny kamen prosazuje jako jedno  z řešení pro vyčištění nezdravého ovzduší. K odstranění zplodin z uhelných kamen a kotlů však i po tomto rozšíření Nové zelené úsporám chybí několik systémových řešení.

Výměnu starých kamen, která často produkují ještě více znečištění než kotle a podléhají slabším regulacím, dosud stát neřešil. V kotlíkových dotacích je možné podpořit jen výměnu kotle. Start nové podpory od 15. října však zasáhne jen menší část domácností, které mají nevyhovující kamna. Stará kamna totiž nelze nahradit novými kvalitními kamny na dřevo, ale pouze krbovými kamny s výměníkem, kotlem na biomasu či plyn či tepelným čerpadlem [2].

Nárok na podporu mají tedy jen majitelé kamen, kteří se rozhodnou investovat do teplovodních rozvodů a radiátorů. Nelze očekávat, že mezi nízkopříjmovými domácnostmi bude mít tato nabídka velký ohlas. Mohou sice získat dotaci na zdroj tepla, ale už nebudou mít peníze na teplovodní rozvody a radiátory (odhadem minimálně 30 tisíc korun), které si musí zaplatit sami. Starými kamny totiž často vytápí lidé jednu či dvě malé místnosti v řadových domcích, často se jedná o osamělé seniory či chudé rodiny. V takových případech jsou jediným řešením nová kamna. Navíc je pro takové domácnosti Nová zelená úsporám nedostupná kvůli administrativní náročnosti. Podporu by musela doplnit asistence ve spolupráci s obcemi a sociálními pracovníky [3].

Kromě toho zatím není vyřešeno financování výměny kotlů a kamen po vyčerpání současných peněz z fondů EU. Bez dalších peněz se znečištění ovzduší z lokálního vytápění nevyřeší. Nová zelená úsporám přitom může být jen okrajový zdroj pro kotle či kamna. Je určena primárně k zateplování domů a tak by to i mělo zůstat.

Stát se také vyhýbá druhé části řešení. Kromě dotací musí také zvednout standardy pro používání kotlů a kamen. Zatím platí pouze konec topení v nejšpinavějších kotlích 1. a 2. emisní třídy (1. září 2022), ale pro další zlepšování ovzduší musí být stanoven i datum konce kotlů a kamen 3.-5. emisní třídy.  

Chybí také zpoplatnění uhlí, které by vedlo k jeho opouštění jako paliva pro lokální topeniště. Naopak na uhlí stát dokonce poskytuje sociální podporu v příspěvku na bydlení. Při rostoucí ceně emisní povolenky jsou také stále více diskriminovány domácnosti napojené na centrální zásobování teplem oproti těm, které spalují uhlí v domácím kotli či kamnech. Teplárny totiž platí emisní povolenky, zatímco producenti tříděného uhlí - které přitom způsobuje na jednotku vyrobené energie násobně vyšší znečištění ovzduší - neplatí. Zdanění emisí oxidu uhličitého mimo systém emisního obchodování požaduje i Státní energetická koncepce ČR a Politika ochrany klimatu v ČR [4].

Hnutí DUHA připravuje ve spolupráci s experty a obcemi návrh na další úpravy finanční podpory pro výměnu kotlů a kamen, nové zdroje financování a nutná řešení pro systematické vyčištění vzduchu od prachu a karcinogenních látek z lokálních topenišť. Zveřejnit je plánují v říjnu. O těchto řešeních jedná s Ministerstvem životního prostředí.

Jiří Koželouh, programový ředitel Hnutí DUHA, řekl:
“Konečně mohou o pomoc státu žádat nejen domácnosti se starým kotlem, ale také domácnosti s kamny, které jsou vyloučeny z kotlíkových dotací. Je to krok správným směrem. Hnutí DUHA to již několik měsíců prosazuje. Ale ani po tomto rozšíření Nové zelené úsporám není ohledně špinavého vzduchu zdaleka vyhráno. Nejpotřebnější domácnosti se starými kamny na podporu zatím nedosáhnou a stále chybí i motivace opouštět uhlí jako palivo, které škodí i v sebelepším kotli a kamnech. Proto Hnutí DUHA pokračuje v jednáních s Ministerstvem životního prostředí a spolu s experty a obcemi nadále prosazuje řešení pro systematické vyčištění vzduchu od prachu a karcinogenních látek z lokálních topenišť.”


Kontakt:
 
Jan Piňos, média a komunikace Hnutí DUHA, 731 465 279, jan.pinos@hnutiduha.cz
 
 
Poznámky:

[1] Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory z podprogramu Nová zelená úsporám
RODINNÉ DOMY v rámci 3. výzvy k podávání žádostí. Platné ode dne 13. září 2018
a účinné ode dne 15. října 2018. Str. 12-13: https://www.novazelenausporam.cz/files/documents/storage/2018/09/18/1537...

[2] Pozitivní je, že podpora výslovně vylučuje zařízení, v nichž se dá spalovat uhlí (vč. kombinovaných kotlů na uhlí a biomasu). Hnutí DUHA apeluje na Ministerstvo životního prostředí, aby kombinované kotle vyřadilo i z kotlíkových dotací, kde se za ně zatím bohužel utrácí evropské peníze.

[3] Výměna kamna za kamna v sociálně slabých domácnostech s sebou samozřejmě nese potřebu daleko většího úsilí a zajištění udržitelnosti. Například je potřeba zajistit, aby dotovaná kamna nebyla odstavena a odprodána a opětovně nahrazena starými, které se dají pořídit za velice nízkou cenu. Tento problém přitom v případě krbových kamen s rozvody, kotlů či tepelných čerpadel odpadá. Hnutí DUHA spolu s experty a obcemi však hledá odpověď i na tuto výzvu.  

[4] https://www.databaze-strategie.cz/cz/mzp/strategie/politika-ochrany-klim...


Šítky aktuality: