Výbor pro vědeckou etiku odsoudil kontroverzního autora - Kniha, jež popírá ekologické problémy, je vědecky nečestná

Respektovaný dánský výbor, který dohlíží na vědeckou etiku, odsoudil autora kontroverzní knihy, jež označuje globální změny klimatu, rizika pesticidů, vymírání rostlinných a živočišných druhů i další ekologické problémy za smyšlené nebo dávno vyřešené. Podle výboru je vinen "vědeckou nečestností" a publikace "v rozporu se standardy dobré vědecké praxe".
Bjorn Lomborg, docent politických věd na Aarhuské univerzitě v Dánsku, v srpnu 2001 publikoval obsáhlou knihu Skeptický environmentalista (The Sceptical Environmentalist), ve které podrobnou argumentací popírá řadu ekologických problémů. Získal tím značnou pozornost médií: The Economist vydal několikastránkový výtah, příznivé recenze vyšly v New York Times, Daily Telegraph i The Times, The Guardian zveřejnil třídílný seriál výňatků.
Naopak silně kritická byla série recenzí v odborném tisku a na Lomborga se snesla sprcha ostrých výhrad z odborných kruhů. Prestižní přírodovědecký časopis Nature označil knihu za "množství špatně zpracovaného materiálu, silně zavádějící ve výběru příkladů i analýze". Obviněna byla z manipulace daty, dezinterpretací, selektivního výběru údajů i výmyslů.
Dánský výbor pro vědeckou čest (UVVU), který je součástí oficiální Dánské agentury pro vědecký výzkum, dozírá na odbornou etiku. Tvoří jej výběr předních dánských vědců. Knihou se zabýval na základě stížností několika vědců. Verdikt vydal po bezmála ročním vyšetřování.
Výbor však připustil, že Lomborg možná nepodváděl své čtenáře záměrně, nýbrž protože problémům, o kterých píše, prostě neporozuměl.
Vojtěch Kotecký z Hnutí DUHA řekl:
"Lomborgův případ je hlavně naprostým, širokým a skandálním selháním médií. Světový tisk byl z knihy doslova nadšen jen proto, že vypadala propracovaně, uváděla spoustu čísel a působila kontroverzně. Věcnou správností obsahu se média téměř nezabývala, ačkoli jeden vědec za druhým publikaci označovali s prominutím za blábol a v odborném tisku vycházely zdrcující recenze. Přední světové noviny Lomborgovi uvěřily i banální nesmysly. Tváří v tvář této historce působí úsměšky na adresu středověkých tmářů, kteří věřili každé pitomé pověře, docela nefér."
Úplný text rozhodnutí je dostupný na: www.forsk.dk/uvvu/nyt/udtaldebat/bl_decision.htm