Vsetínské vrchy: Hnutí DUHA posiluje vlčí hlídky, nabízí pomoc chovatelům

Kvůli vlčí rodině, jež se objevila ve Vsetínských vrších, dobrovolníci organizovaní Hnutím DUHA posilují hlídky, které mají chránit vzácné šelmy před ilegálním lovem. Ekologická organizace zároveň nabízí pomoc chovatelům ovcí. Rodina vlků v posledních týdnech několikrát napadla ovčí stáda na svazích Vsetínských vrchů. Hnutí DUHA se obává se nezákonného odstřelu vzácných šelem. Vlčí hlídky proto budou střežit hory, aby odstrašily případné pytláky.  Chovatelé ovcí se ocitli v těžké situaci, protože vlci se dosud vyskytovali hlavně v centrálních Beskydech a Javorníkách. Ve Vsetínských vrších, kde na ně doposud nebyli zvyklí, jsou nezabezpečená stáda, která pro šelmy představují snadnější kořist než divoká zvěř. Hnutí DUHA proto zároveň nabídne pomoc s hlídáním stád, stavbou bytelnějších ohrad nebo s instalací zaplašovacích zařízení. Majitelé jej mohou kontaktovat na telefonu 585 228 584 nebo na emailu vlk@hnutiduha.cz. Tam se také mohou hlásit další dobrovolníci, kteří chtějí pomoci s hlídkováním.  Poškození chovatelé mají nárok na náhradu škody od státu. Musí se o ni hlásit okamžitě po nalezení stržených ovcí, aby bylo možné ověřit příčinu úmrtí. Kontaktovat by měli Správu CHKO Beskydy.   Hnutí DUHA v červnu vypsalo odměnu 20 000 korun za každou informaci, jež povede k dopadení pachatele, který ilegálně zastřelil vlka, rysa nebo medvěda. Velké šelmy, které patří mezi nejvzácnější zvířata v naší přírodě, jsou vinou ilegálního lovu na hranici vyhubení. Informace o odměně: www.hnutiduha.cz/aktivity/lesy/selmy/rys_odmena.html. Miroslav Kutal z Hnutí DUHA řekl: "Vlčí hlídky nyní intenzivněji procházejí území Vsetínských vrchů. Všímáme si stop po vlcích, ale sledujeme také pokusy o ilegální lov. Chovatelé ovcí se ocitli v těžké situaci, protože v těchto místech se vlci zatím nevyskytovali a nejsou proti nim zabezpečení. Naši dobrovolníci proto nabízejí pomoc i při hlídání stád a budování opatření na ochranu ovcí. Dosud jsme příležitostně pomáhali soukromému chovateli na Javorníčku."