Vládní ekologická zpráva: svítí červená světýlka

Česká republika nadále patří mezi evropské rekordmany v exhalacích oxidu uhličitého, hlavní příčiny globálních změn podnebí. Potvrzuje to nová zpráva o stavu životního prostředí v loňském roce, kterou ve středu (6.10.) dostane na stůl vláda.  Zároveň přibývá odpadků, roste spotřeba pesticidů, v lesích se sází hlavně smrkové monokultury, vinou výfukových plynů znečištění v řadě měst překračuje hygienické limity a množství dusičnanů v podzemní vodě je kvůli průmyslovému zemědělství ledaskde vyšší než normy na pitnou vodu. Zpráva varuje před některými vážnými ekologickými problémy, například: ·               České exhalace oxidu uhličitého patří s 11,6 tunami na obyvatele mezi nejvyšší v evropských zemích: znečištění ze zemí EU-15 překračují o 40 % (str. 201).·               Průmysl je velmi neefektivní: na každou vyrobenou korunu hrubého domácího produktu ekonomika spotřebuje 1,6násobně více energie než v zemích EU (str. 203).·               Už několik let soustavně roste množství komunálního odpadu: na každého připadá skoro půl tuny odpadků ročně (str. 135 a 138). ·               V řadě měst jsou často překračovány hygienické limity některých výfukových plynů, hlavně mikročástic prachu, rakovinotvorných tzv. polyaromatických uhlovodíků a přízemního ozónu (str. 19-20). ·               Také loni bylo v lesích vysázeno skoro dvakrát více jehličnanů než listnáčů: dokonce jen samotného smrku se sázelo více než všech listnatých stromů dohromady (str. 97). Nadále budou převažovat umělé smrkové monokultury nad zdravými lesy s místními druhy stromů. ·               Přes mírný výkyv dolů, který způsobilo loňské horké léto, spotřeba pesticidů v českém zemědělství už deset let setrvale roste (str. 120).·               Množství dusičnanů ve skoro 14 % vzorků podzemních vod překračuje normy na pitnou vodu (str. 41) – zejména vinou velké spotřeby umělých hnojiv v zemědělství.  Zpráva však také ukazuje, že zákony a další opatření pomáhají řešit problémy. Například exhalace oxidu siřičitého z dopravy loni oproti roku předchozímu klesly skoro o 40 procent – díky jediné vyhlášce, která výrobce přiměla snížit obsah síry v naftě a benzínu.  Vojtěch Kotecký z Hnutí DUHA řekl: "Ministři už musí přestat s opakováním každoroční mantry, že je u nás čistěji než za Jakeše, a raději by měli sledovat trendy posledních let. Patříme mezi evropské rekordmany v příspěvku ke globálním změnám podnebí, stále roste množství odpadků i spotřeba toxických pesticidů na polích a v sadech, výfukové plyny ve městech a dusičnany ze zemědělství v podzemní vodě ledaskde překračují hygienické normy a do lesů se pořád sází hlavně smrkové monokultury. Obětí je naše zdraví a kvalita života."